За проекта

 

Резултати

Име: Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот

Основната идея на проекта е да се създадат и адаптират добри практики в сферата на lifestyle предприемачеството като алтернатива за самостоятелна заетост за възрастни хора, намиращи се в някакъв вид неравностойно положение или социална изолация. Т.нар. lifestyle бизнес е този, при който собственикът се стреми да направи бизнеса успешен не само по отношение на рентабилността, а и да го превърне във възможност за избягване на социална изолация.

Цели на проекта:

  • Да спомогне развитието на основни и специфични умения на обучителите на възрастни, които работят с обучаеми в неравностойно положение, фокусирайки се върху иновативни начини на преподаване
  • Осигуряване на необходимите знания и информация за достъп до образователни услуги и възможности за кариерно развитие, базирано на ежедневието, способностите, хобитата и талантите на обучаемите в неравностойно положение

Проектът е базиран на смесеното обучение, комбиниращо метода на „обърнатата класна стая“, ИКТ инструменти и Отворени образователни ресурси.

В дейностите по проекта бяха пряко ангажирани 90 обучители на възрастни, както и 72 възрастни в неравностойно положение. След края на проекта партньорите продължиха да използват и разпространяват неговите продукти, като по този начин спомогнаха за увеличаването на добавената стойност и устойчивостта на проекта.

Сдружение Знам и Мога предлага обучение по lifestyle предприемачество като част от основните си услуги.

 

Повишаване компетенциите на обучителите на възрастни, чрез иновативни и атрактивни обучителни материали - Програма „Промотиране на предприемачество свързано с дейности през свободното време за обучаеми в неравностойно/затруднено положение“ и Наръчник „Как да насърчим предприемачеството, свързано с дейности през свободното време сред хора в неравностойно/затруднено положение, чрез използването на Отворени образователни ресурси“

  • По-добро качество на работа на обучителите на възрастни чрез прилагане на иновативни методи за преподаване: смесено обучение; метода на „обърнатата класна стая“ и отворените образователни ресурси (ООР)
  • Нови отворените образователни ресурси (ООР), специално разработени според нуждите на обучителите на възрастни – целта е да се насърчи тяхната дигитална „грамотност“ и по този начин да се улесни работата им с обучаеми в неравностойно положение
  • Подобрени компетенции на обучителите на възрастни: нюх за иновации и предприемачество; дигитални компетенции; социални и граждански умения; умения в областта на маркетинга и връзките с обществеността; умения за оценка и валидиране на неформалното и информално обучение; как да бъдат успешни консултанти и съветници.
 

Информация

№: 2015-1-LT01-KA204-013404
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
Продължителност: 01.09.2015 - 31.08.2017
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България
Danmar Computers LLC – Полша
Kaunas Region Educational Centre – Литва
Social Innovation Fund – Литва
The Women's Organization – Обединено Кралство
CARDET - Кипър
Facebook: ACE Project - Erasmus +
Уебсайт: http://ace-erasmusplus.eu/

 

ace.erasmus.500


Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да ви покани на Презентационна среща – семинар, в рамките на проект „ACE-Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот”  №2015-LT01-KA2014-013404, която ще се проведе на следните дати: 23.06.2017; 28.06.2017 и 03.07.2017.

По време на семинара специалисти от Сдружението, ще запознаят присъстващите със спецификите на проекта, както и със създадените от него продукти.

Накратко за проекта

 

Успешно приключи фазата по създаване и оценка на истории за преуспели предприемачи по проект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ (ACE - „Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship“- 2015-LT01-KA2014-013404, финансиран по програма Еразъм+, Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства ”, област „Обучение за възрастни“).

ace.erasmus.500

На 14 ноември 2016 в Кипър стартира обучителен курс по проект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ (ACE - „Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship“- 2015-LT01-KA2014-013404, финансиран по програма Еразъм+,  Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,  дейност „Стратегически партньорства”, област „Обучение за възрастни“). Участниците в него са 24 обучители на възрастни от 6-те партньорски държави Литва, Великобритания, Полша, Кипър и България. Партньорите по проекта са изготвили 5 учебни модула, свързани с развитие на уменията за предприемачеството като начин на живот, които ще представят и тестват по време на срещата. На края на обучението участниците в него ще получат сертификати Юропас.

ace.erasmus.500

Успешно приключи фазата по създаване и оценка на истории за преуспели предприемачи по проект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ (ACE - „Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship“- 2015-LT01-KA2014-013404, финансиран по програма Еразъм+,  Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,  дейност „Стратегически партньорства ”, област „Обучение за възрастни“).

ace.erasmus.500На 6 и 7 юни 2016г. в София, България се проведе втора партньорска среща по проект ACE - „Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship“( No. 2015-LT01-KA2014-013404). На срещата присъстваха представители на шестте партньорски организации - Kaunas Region Educational Centre (Литва), Social Innovation Fund (Литва), The Women's Organization (Обединено Кралство), Danmar Computers LLC (Полша), Centre for Advancement of Research and Development in an Educational Technology (Кипър), и организацията домакин – Сдружение Знам и Мога. Основна тема на срещата беше Интелектуален продукт 1. На събитието бяха представени отделните модули, по които се работеше в последните месеци.

ACE logoПроект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ - 2015-LT01-KA2014-013404

Проектът се финансира по програма Еразъм+,  Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,  дейност „Стратегически партньорства ”, област „Обучение за възрастни“. Предвидената продължителност на проекта е 2 години – Септември 2015 – Септември 2017.

Проектът е базиран на смесеното обучение, комбиниращо метода на „обърнатата класна стая“, ИКТ инструменти и Отворени образователни  ресурси.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095