Сдружение Знам и Мога

 

Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

, ,

Картографиране на музиката на миграцията

, , ,

 

Интелигентно обучение чрез информиране, вдъхновяване и ангажиране на възрастни обучаеми

,

 

Обучителни подходи за осигуряване втори шанс, личностно развитие и реинтеграция в обществото за бивши затворници

, , ,

Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“

, ,

SkillHelp - Подкрепа за развитие на уменията на социалните работници

, ,

Развитие на местни центрове за приобщаване на хора от кварталите в неравностойно социално-икономическо положение

, ,

 

 

 

Спорт

 

 

 

ACTLIFE: Физическата активност-инструментът за подобряване на качеството на живот при хора с остеопороза

превенция на остеопорозата, здравословно състояние, активен живот

 

Физическа активност след смяна на колянна или тазобедрена става

, ,

   
       
       

 

 

Училище

 

 

 
 
 
 

Насърчаване и включване на обучителната програма „STEM“ (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Наука, Технологии, Инженерство и Математика в учебната програма на училищата чрез използването на концепции,инструменти и дейности за програмиране

oсезаемо програмиране; STEM; включване в училище

Средиземноморски приобщаващи училища

приобщаващи училища, многоезична рамка, междукултурно образование, приемни класни стаи, класни стаи

BI-NEW: Приобщаване чрез нова методология за обучение

, , ,

Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране

, , , ,

DROP-IN

, , , , ,

Ефективно учене

Инструментариум за разбиране и изразяване

, ,

12 умения за успех

, , , , ,

Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии

, , , ,

Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация

4 креативности

Приобщаващи образователни програми и подкрепа за деца

, ,

Преодоляване на разликата между образователните институции чрез медиация

,

Игри за толерантност

, ,

Училищно включване: обучението за предоставяне на услуги като средство за насърчаване на активно гражданство

, , ,

Дигитални меки умения за смесено обучение

, , ,

Честни новини: Да се научим да се ориентираме в знанието

, ,

Надежа за училище: Образование за здраве, откритост и просперитет в училищата

,

Е-моция

социално включване, равноправно участие, емоционална подкрепа
 

 

 

Младеж

 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
 
 
     

 

 

 

Доброволчество

 

 

 
 
 
 
       
 
     
     
       

 

 

Професионално образование

 

 

 
 

Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

, , ,

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

, , ,

Цифров иновативен хъб за облачни услуги

,

Повишаване на професионалните компетентности в областта на меките умения за ИТ специалисти

,

Подпомагане на социалното предприемачество във висшето образование за просперитет на обществото

, ,

Обучение по дигитални умения за добри практики и модерни решения в сферата на професионалната заетост

, , ,

Насърчаване на цифровия преход в училищата за ПОО

, , ,

Въвеждане на микроудостоверенията в цифровата ера на ПОО

, , ,

Приспособяване на училището към предизвикателствата на съвременното цифрово професионално образование

, , , ,

 

 

 

 

Права и гражданство

 

 

 
 
 
  

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095