За проекта

 

Резултати

Име: Дигитални стратегии за усъвършенстване на основните умения сред възрастните като шанс за борба срещу функционалната неграмотност

Организацията на ООН по образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) и институциите на ЕС посочват, че функционалната неграмотност има значителни отрицателни последици не само за личностното развитие, но и от икономическа и социална гледна точка. През последните години, функционалната неграмотност е широко популяризирана в медиите и въпреки това има ограничени научни познания за функционално неграмотни хора.

Основната цел на проекта е да повиши ефективността на борбата срещу функционалната неграмотност сред нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално изключване.

Целева група на проекта са нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално изключване (дългосрочно безработни, хора в риск от бедност и ниско образовани хора). В същото време проектът разглежда институциите, които подкрепят и се грижат за възрастни, изложени на риск от социално изключване. Такива са центрове за обучение на възрастни, социални институции, училища за възрастни, университети за хора пред или в пенсионна възраст, асоциации, които подкрепят борбата с функционалната неграмотност и социалното изключване. Приоритет е и осигуряването на полезен набор от инструменти за тяхната работа.

 
  • Създаване и развитие на курс от шест модула: "Достоен живот без неграмотност", "обучение за четене", "числено изчисление", "ефективна комуникация", "използване на съвременната технология", "грамотност в семейството", "личностно развитие"
  • Създаване на електронен инструмент за борба с функционалната неграмотност като ресурс за съвместно обучение. Инструментът е насочен към възпитатели на възрастни и е предназначен като практическа добавка към курса "Достоен живот без неграмотност".
 

Информация

: 2017-1-RO01-KA204-037242

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Продължителност: 01.10.2017 - 30.09.2019

Партньори: ADES (Association for Economic and Social Development)– Румъния

CARDET – Кипър

CWEP (Centre For Education аnd Entrepreneurship Support) – Полша

FyG Consultores– Испания

Znam I Moga LTD - България

CSC (Centre for Creative Development “Danilo Dolci”) – Италия

 

deecent logo smallПоследната партньорска среща по проект DECENT се проведе във Валенсия, Испания. Всички интелектуални продукти са практически изработени и преведени. Онлайн платформата е готова да предложи на потребителите си теоретичните материали по интелектуалните продукти, много задачи за проверка на реалните знания и умения, както и да даде в ръцете на обучителите достатъчно възможности за първична оценка на знания и уменията на обучаемите и обучителен инструментариум за минимизиране на последствията от функционалната неграмотност при възрастните.

На 10 и 11 Април 2019 в Палермо се проведе партньорска среща по проекта DECENT. Всички Модули от първия интелектуален продукт са готови, преведени и са на разположение на заинтересованите страни. Освен теоретичната част към модулите в https://decent.erasmus.site/ могат да бъдат намерени оценъчни и само оценъчни тестове, презентации и полезна допълнителна информация, както за самообучение, така и като основа за различни форми на образователни дейности за борба с функционалната неграмотност.

На 10 и 11 април партньорите на DECENT се събраха за своята пета международна среща в Палермо, Италия. Срещата предостави възможност за дискусия за извършената работа, постигнатите резултати и трудностите при изпълнението им, както и за напредъка през последните месеци от изпълнението на проекта.

На 6 и 7ми ноември в Никозия, Кипър се проведе третата партньорска среща по проекта DECENT. На срещата всеки от партньорите представи работната версия на първия интелектуален продукт – модули на различни теми за ръководството за обучители на възрастни „Достоен живот без неграмотност“.

Представяме на Вашето внимание Национален доклад за резултатите от проведеното изследване по проект DECENT, за определяне на нивото на функционалната неграмотност сред възрастните.

Пълен текст на доклада можете да изтеглите от тук.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095