За проекта

 

Резултати

Име: Ръководство за повишаване на езиковата компетентност на екскурзоводите и туристическите водачи

Главната цел на проекта е повишаване на нивото на заетост сред екскурзоводите и подобряване на техните професионални умения. Това ще бъде постигнато чрез усъвършенстване на техните езикови умения посредством разработването на езикови курсове и платформа за мобилно обучение, които ще бъдат съобразени с професионалните нужди на целевата група. Курсовете ще бъдат достъпни на следните езици: английски, немски и испански. Проектът отговаря на нуждата за насърчаване на предоставянето на обучение по и оценката на ключовите компетенции, включително основните и междусекторните умения (по-специално, предприемачески, езикови и компютърни умения).

Езиковите модули са фокусирани върху следните тематични области:

 • Посрещане на чуждестранни туристи;
 • Настаняване;
 • План на туристическата обиколка (график на посещенията; бордови правилник; др.);
 • Местни туристически забележителности – география
 • Местни туристически забележителности – традиции и гастрономия
 • Местни туристически забележителности – история
 • Градски туризъм - ( детайлна презентация на архитектура, исторически факти и местни легенди, основни забележителности, важни локации);
 • Представяне на специфични туристически обекти и забележителности (паметници на културата, замъци, храмове, природни забележителности).
 • Преговори, жалби и оплаквания
 • Непредвидени и кризисни ситуации (кражби, инциденти, проблеми и конфликти между туристи, проблеми при пътуването и по време на почивката)
   
 • Специализирани кратки езикови курсове (на английски, немски и испански език), разработени да отговарят на нуждите на туристическите гидове. Курсовете са разделени на 10 тематични модула.
 • Наръчник с добри практики при работа с чуждестранни туристи – 60 примера, илюстриращи различни аспекти от задълженията на екскурзовода, описващи как е правилно или неправилно да се процедира в различни ситуации, възможни начини за разрешаване на възникнали проблеми; описание на някои културни специфики на различните народи, с които всеки професионален гид трябва да е запознат и да спазва в работата си.
 • Мобилна платформа, където са интегрирани материалите от обучителните курсове по английски, немски и испански език, позволявайки на потребителите да развият своите професионални умения чрез повишаване нивото на владеене на чужди езици.
 

Информация

№: 2014-1-PL01-KA202-003400
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение
Продължителност: 01.09.2014 - 31.08.2016
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България
Danmar Computers – Полша
iberika education group gGmbH – Германия
Sea Teach S.L. – Испания
YouNet – Италия
Giresun Educators’ Association: GED - Турция
Facebook: GOLIC Guide
Уебсайт: http://www.golic.eu/en/

 

golic.logoУспешно приключи поредният етап от развитието на проект GOLIC GUIDE - Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders (2014-1-PL01-KA202-003400). Организациите от петте партньорски държави работиха усилено по разработването на атрактивен Наръчник, включващ списък с добри практики при работа с чуждестранни туристи. Наръчникът съдържа 60 добри практики и примери, илюстриращи различни аспекти от задълженията на екскурзовода, описващи как е правилно или неправилно да се процедира в различни ситуации, възможни начини за разрешаване на възникнали проблеми и т.н. В Наръчника се описват и някои културни специфики на различните народи, с които всеки професионален гид трябва да е запознат и да спазва в работата си.

golic.logo

Бюлетин III
Трета партньорска среща

Щастливи сме да Ви съобщим, че третата международна партньорска среща се проведе в Берлин на 8 - 9 октомври т.г. На срещата присъстваха 16 представители на всички партньорски организации.
Какво направихме?

Една от главните цели на срещата беше да се направи ясно разделение на задачите за предстоящите дейности. Тези дейности са свързани със създаване на съдържание за езиковите курсове, предназначени за туристически гидове. Партньорите одобриха детайлите за структурата на модулите и видовете упражнения. Поради различните теми на модулите, може да има малки различия между тях, но във всеки ще има поне 5 общи елемента: аудио запис, задачи за слушане, лексикални упражнения, граматически упражнения и упражнения за произношение. Повече подробности могат да бъдат открити в секцията “GOLIC модули”.

golic.logoС втория Бюлетин по проект GOLIC GUIDE искаме да ви съобщим две добри новини: Първата е, че националните проучвания по проекта приключиха успешно. А втората, че в началото на месец Май 2015 в слънчева Майорка, Испания беше проведена втората партньорска среща, на която бяха планирани бъдещите стъпки, които да направят мобилното чуждоезиково приложение реалност.

golic.logoВ началото на месец май 2015 в Майорка, Испания беше проведена втората партньорска среща по проект GOLIC Guide. Трима представители на Сдружение „Знам и Мога“ присъстваха на събитието. Партньорите представиха и дискутираха резултатите от проучването във всяка държава, бяха планирани и бъдещите дейности по проекта.

golic.logoС голямо удоволствие ви съобщаваме, че успешно приключи проучването по проект GOLIC GUIDE - Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders (2014-1-PL01-KA202-003400).

Проучването беше проведено едновременно в 6 европейски държави (България, Полша, Испания, Германия, Италия и Турция) и си постави за цел да:

golic.logoПроект GOLIC GUIDE (2014-1-PL01-KA202-003400) се финансира по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Професионално образование и обучение”  на програма Еразъм +. Продължителността на проекта е 2 години и той е насочен към чуждоезиково обучение на специалисти в областта на туризма (най-вече екскурзоводи).

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095