За проекта

 

Резултати

Име: Валидиране на неформалните трансверсални (преносими) умения на младите работници в сезонния туризъм

В сектора на туризма, в ЕС, мнозинството от хората работят по краткосрочни трудови договори и следват интензивна, икономическа, сезонна активност, последвана от безработица през ниския сезон. Тези работници притежават разнообразни и ценни трансверсални умения.

Основната цел на проекта „VALITS“ е да помогне на младите сезонни работници да прекратят цикъла на активността в сезоните, последван от ниска безработица. Това ще се случи, като се създаде инструмент за валидиране на неформалните им трансверсални  умения. Те биват: езикови, междуличностни(социални) умения, обслужване на клиенти и организационни умения, които са придобити чрез и информален и неформален трудов опит, учене и адаптиране.

Целта на проекта е да се признаят най-ценните за работодателите трансверни умения и принципите на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР).  Уменията ще се заверяват с помощта на онлайн инструмент за валидиране и приложение за кариерно ориентиране, за да се отправят предложения и съвети насочени към възможности за кариера въз основа на персоналните умения.

 
  1. Определяне на портфолио от основни трансверсални умения в резултат на проучване и анализ
  2. Създаване и разработване на онлайн инструмент за валидиране на неформални трансверсални умения и компетенции със сертификат за оценяване, който да допълни автобиографията
  3. Създаване на онлайн приложение за кариерно ориентирaне, което ще предлага възможности за кариера на пазара на труда и възможност за постоянна заетост.
 

Информация

N°: 2016-1-ES01-KA202-025068

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение

Продължителност01.12.2016 – 30.11.2018

Партньори: SEA TEACH S.L., Испания;

DANMAR COMPUTERS, Полша

Know and Can Association, България

SMC, Австрия

EURO, Италия

Website: http://valits.eu/

 

valitsПрез ноември 2018 официално приключи проект VALITS. Двугодишната активна работа по проекта беше посветена на постигането на промяна в начина на мислене и възприятията на стотици сезонни работници, чрез ангажирането им в практически дейности, спомагащи за дефинирането и признаването на техните преносими меки умения и повишаване конкурентоспособността им на пазара на труда.

На 1 Октомври 2018 година в офиса на Sea Teach, Каладор, Майорка, Испания се проведе финалната партньорска среща по проекта. По време на срещата бяха представени последните интелектуални продукти – бета версия на онлайн валидационен инструментариум и приложението за кариерно насочване.

 

Бюлетин №3 по проект VALITS можете да свалите от тук!

Приятно четене!

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095