Младежки ДП

За проекта

 

Резултати

Име: Защо работата с младежи е добра

Основната идея на проекта e да се съберат партньори от различни страни, които имат опит в работата с младежи и които имат желание да споделят своите примери за добра практика и имат нужда да включат някои практики на партньори в своята работа.

Ще бъдат приветствани партньорите с възможно най-различен тип на работа с младежи или различни целеви групи от млади хора, за да могат да бъдат споделяни различни ситуации и подходи.

Целта на проектa е да насърчава и увеличава работата с младежи/ активизма в обществото чрез споделне на добри практики, подобрен капацитет, инструменти и дейности на партньорски организации.

Проектът е насочен към младежките работници, и към местните млади хора от 13 до 30 години с по-малко възможности.

  • Разработване и внедряване на 3 кратки мобилности на персонала (обучения);
• Провеждане на проучване на „рамката“ на работата с младежи във вашата страна;
• Представяне и споделяне на примери за добри практики с всички партньори;
• Създаване на мотивационни видеоклипове;
• Създаване на 1 книга с напътствия за младежи;
• Двуетапно разпространение.
 

Информация

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на младежта Продължителност: 1.2.2019. – 31.3.2020.
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България;
Udruga IKS – Хърватия;
Cazalla, Lorca – Испания;
Fundacja CAT, Leszno – Полша;
Socialna academija – Словения;
Interreg, Thessaloniki – Гърция.

 

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.