За проекта

 

Резултати

Име: Създаване на куклен марионет (кукла) - Създайте себе си! Театър за социална интеграция

Проектът има за цел разработване, тестване и разпространение на иновативна методология, основаваща се на творчески подход в образованието за възрастни. Методологията е насочена към нуждите на обучаващите се възрастни в неравностойно положение с оглед на придобиване на социални умения и гражданско самосъзнание.

Цели:  Изпълнението на проекта е планирано в шест стъпки:

  1. Краткосрочно обучение на персонал: Teatr Grodzki ще представи на останалите партньори подход за използване на техниките на кукленото изкуство и психодрамата и обучението за възрастни
  2. Пилотни обучения: Всички партньори тестват методите, представени по време на обучението, променят ги и ги развиват в съответствие с конкретните нужди или ограничения на своите целеви групи
  3. VLCE – Изграждане на платформа за добри практики, използвана за споделяне и обмен на опит в рамките на проекта
  4. Създаване на методологически насоки за използване на кукления театър в програмите за обучение на възрастни с цел социално приобщаване
  5. Разработване на обширен наръчник, представящ пет различни учебни процеса и техните реални резултати.
6. Организиране на събития за разпространение на резултати
 
  • Методологически насоки - описание на методите, разработени от международния екип на проекта.
  • Платформа за споделяне на най-добрите практики, която ще осигури среда за онлайн обучение.
  • Многоезичен Е-Компендиум - подробно описание на различните образователни процеси, стъпка по стъпка и подкрепени от заключенията оценки.
 

Информация

№: 2017-1-PL01-KA204-038462

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Продължителност: 01.10.2017 - 30.09.2019

Партньори: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI - Полша, Citizens Theatre - Великобритания, Youth Centre Babilonas - Литва, Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci - Италия, Сдружение „Знам и мога“ - България

Уебсайт: http://ccproject.art/

 

cc logo v smallГотова е платформата за обмен на добри практики, разработена съвместно от „Teatr Grodzki“ и партньорите на “Create your puppet, create yourself”. Тя може да бъде намерена на www.ccproject.art.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095