За проекта

 

Резултати

Име: JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие

Правото на децата да имат думата в съдебните процедури, които ги засягат, е посочено в член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето[UNCRC].

Основните цели на проекта са следните:

Да популяризира член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално малтретиране, във връзка с правото на детето да бъде изслушано и да участва в процеса на вземане на решения, независимо дали става въпрос за домашно насилие, в ежедневието му, в училище или по отделни правни или административни въпроси в случаи на сексуално насилие.

Да  ​​подобри позицията на детето при навлизането му в съдебната система в случаи на сексуално насилие над деца.

Да подобри уменията на професионалистите, участващи в представляването на децата в съдебни производства, чрез обучения, които отчитат правата на децата, техните нужди от развитие и социалната среда в страните, където Конвенцията от Ланзароте е ратифицирана наскоро.

 

Ръководство за обучение „JudEx +“ - насочено към заинтересованите страни, които се занимават със справедливост за децата. По-специално практикуващи юристи, занимаващи се с правни и съдебни производства свързани с деца, полицейски служители, социални работници, здравни работници, учители и НПОта, които да подкрепят децата в процеса.

Програма за обучение „JudEx +“ - форум за обмен на знания  и опит за съдебни производства, насочени към деца в случаи на сексуално насилие, както и за насърчаване на професионалистите да бъдат информирани, да си сътрудничат и да вземат под внимание правата и нуждите на децата на всички етапи от производството.

Доклади на отделните държави - въз основа на резултатите от проучвания, интервюта и фокус група за участие на деца в съдебни дела.
 

Информация

: JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036

Финансова програма: Права, равенство и гражданство

Продължителност: 01.10.2015 - 30.09.2017

Партньори: “Hope For Children” UNCRC Policy Center – Кипър

Frederick University – Кипър

Know and Can Association – България

CESIE – Италия

University of Primorska – Словения

Folkuniversitetet – Швеция

RINOVA – Великобритания

 

Финалната конференция по проект JUDEX се проведе на 7 и 8 Септември в гостоприемния и станал традиционен за проекта хотел Централ Парк в София. На конференцията присъстваха малко повече от 150 души. Част от участниците бяха присъствали и на по-рано проведените обучения, но присъстваха и нови хора – представящи и други целеви групи, които по време на проекта бяха търсени за съдействие и подкрепа – учители и ръководен училищен персонал, социални работници, психолози, представители на „Сините стаи“, юристи, полицаи, представители на общинската и градската управа.

Имаме удоволствието да ви представим петия бюлетин по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, както и други новини в областта на създаване на съдебна система щадяща децата, жертви на насилие.

Бюлетин №5 можете да свалите от тук. Приятно четене!

Имаме удоволствието да ви представим четвъртия бюлетин по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, както и други новини в областта на създаване на съдебна система щадяща децата, жертви на насилие.

Бюлетин №4 можете да свалите от тук. Приятно четене!

Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да ви покани на Презентационна среща – семинар, в рамките на проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“ № JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, която ще се проведе на следните дати:

12-13.06.2017 – гр. Перник

19-20.06.2017 – гр. София

По време на семинарите специалисти от Сдружението, ще запознаят присъстващите учители, обучители, психолози, педагогически съветници и друг педагогически персонал, представители на НПО и образователни институции и други заинтересовани лица със специално създадената по проекта Програма за развитие на професионалните умения за комуникация на професионалисти, работещи с деца, в случаи на насилие. Основната идея на събитието е да се подобри подготовката на мултидисциплинарни екипи от професионалисти за подпомагане на деца, жертви на насилие, с цел по-добро обслужване на нуждите на децата.

Проект JUDEX се финансира по програма „Права, равенство и гражданство“. на Европейската Комисия и е с продължителност от октомври 2015 до септември 2017.

Имаме удоволствието да ви представим третия бюлетин по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, както и други новини в областта на създаване на съдебна система щадяща децата, жертви на насилие.

Бюлетин №3 можете да свалите от тук. Приятно четене!

Полезни връзки: 

Държавна агенция за закрила на детето

Закон за закрила на детето

Закон за закрила на детето (адаптирана версия за деца)

Кой защитава детските права?

Подай сигнал за дете в риск!

Как да избегнеш насилието?

Децата в информационното пространство - правила за безопасност

Речник на термини и понятия

Семеен кодекс на Република България

 

Аудиовизуални материали: 

https://www.youtube.com/watch?v=YpGjPJONea4 - 10 факта за насилието над деца

https://www.youtube.com/watch?v=J-Qza_slv6M - Насилието над деца оставя белези за цял живот

https://www.youtube.com/watch?v=y2sQowz72kA - Историята на две деца, жертви на насилие

https://www.youtube.com/watch?v=-AL1Slwtivo - НЕ над насилието над деца!

https://www.youtube.com/watch?v=QiBSLxzCB-s - Знаеш ли за правото на децата на защита от насилие?

https://www.youtube.com/watch?v=6VzUiVRjJns - Как да разберем, че едно дете е жертва на домашно насилие?

https://www.youtube.com/watch?v=kQ0a96qmbyQ - Училище без насилие - УНИЦЕФ

https://www.youtube.com/watch?v=o_W1A3I7g0o - НЕ на насилието!

 

 

Имаме удоволствието да ви представим втория бюлетин по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, както и други новини в областта на създаване на съдебна система щадяща децата, жертви на насилие.

Бюлетин №2 можете да свалите от тук. Приятно четене!

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095