За проекта

 

Резултати

projectslogo.alter

Име: Алтернативни осигурени мрежи

 

Преждевременно напускащите училище (ESL) и лицата, които не са завършили училище, са сред основните целеви групи, изложени на риск от маргинализация, основно чрез по-ограничените възможности за навлизане на пазара на труда, не само поради ниското си ниво на необходими умения, но и за психосоциални причини, свързани с отпадането от училище. От друга страна, цифровите технологии са ключови двигатели на иновациите, растежа и създаването на работни места. Въпреки че ИКТ и социалните медии се използват също и от нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни, те са склонни да демонстрират по-ниско ниво на разбиране на мащаба на последиците, които има онлайн активността върху професионалния им живот. Трябва също да се отбележи, че програмите за професионално обучение на безработни възрастни са насочени към разработване на определени „основни“ ИКТ умения, които обикновено включват използването на персонален компютър и как да се използват най-често използваните софтуерни пакети, без да се фокусира върху „по-напреднали“ умения, като използването на социални медии.

В тази връзка, общата цел на този проект е да увеличи максимално въздействието и приноса на алтернативното образование или други еквивалентни институции за образование за възрастни, както по отношение на повишаване на качеството на предлаганите курсове, така и в улесняване на достъпа на присъстващите до пазара на труда, чрез развиване на умения за медийна грамотност и цифрови умения за целите на търсене на работа.

  • Подобряване на уменията за медийна грамотност и цифровите умения на възрастни, които са отпаднали от образователната система и посещават алтернативни образователни институции чрез иновативни инструменти за обучение;
• Насърчаване на преподавателите в алтернативното образование или други образователни институции за възрастни да разширяват своята медийна грамотност и дигитални умения, като разбират тяхната значимост и принос за напредъка на учащите се, както от образователна, така и от професионална гледна точка;
• Привличане на възрастни, които са отпаднали от училище, за да завършат средното си образование, като посещават алтернативни образователни институции за възрастни чрез ефективна стратегия.
 

Информация

№: 2019-1-TR01-KA204-075635
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
Продължителност: 01.09.2019 - 31.08.2021
Партньори:
BESIKTAS ILCE MILLI EGITIM
MUDURLUGU – Турция;
SYMPLEXIS – Гърция;
DIE BERATER
UNTERNEHMENSBERATUN
GS GESELLSCHAFT MBH – Австрия;
KNOW AND CAN ASSOCIATION - България;
MAGENTA CONSULTORIA
PROJECTS SL - Испания;
AB CALISMALARI MERKEZI
DERNEGI – Турция;

 

 

Извънредното положение свързано с корона вируса създаде допълнителни предизвикателства при реализирането на проекта ALTER. Вместо присъствена партньорска среща на 30 юни се проведе онлайн такава. Икономическите последствия от пандемията тепърва ще се оценяват и анализират, но е факт рязкото увеличение на безработицата. Сега, когато са налице първите признаци на възстановяване и пазара на труда се активизира, в най-неизгодно положение е целевата група по проекта. Възрастни, които нямат достатъчно умения да се възползват от новите, предпочитани от работодателите начини за кандидатстване за работа. Голяма част от представителите на целевата група, поради ранното си отпадане от образователната система нямат необходимите знания и умения да се възползват от съвременните инструменти за търсене на работа, често попадат в капана на подвеждащи обяви или им е трудно да представят пред работодателя уменията които притежават.

Проект ALTER неочаквано се изправи пред ново предизвикателство. От една страна рязкото увеличение на безработните свързано с пандемията от Корона вирус, социалната изолация, която освен негативните последствия за повечето хора, предоставя допълнително време за самообучение.

Тази тема, както и обсъждане на развитието на проекта бяха обект на онлайн среща между партньорите в началото на юни.

На 6 и 7ми февруари 2020 година в Атина се проведе първата среща по проекта ALTER – Алтернативни предпазни (защитаващи) мрежи.
Динамиката на съвременния живот е принудила много хора да прекъснат образованието си в различен момент. Причините могат да бъдат много и различни и са обект на проучване в началната фаза на проекта, които цели не само борба с последствията, но и съвети за превенция към формалното образование. А последствията могат да се обобщят в липса на базови знания и умения с последваща трудна реализация на пазара на труда, социална изолация.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095