За проекта

 

Резултати

projectslogo.FriendeskИме: Приобщаващи образователни програми и подкрепа за деца

F.R.I.E.N.D.E.S.K. е насочен към намаляване на социалното изключване на деца на възраст 0-6 години от маргинализирани групи, чрез прилагането на иновативен модел на ECEC (образование и грижи в ранна детска възраст). Целите са:

 • Да се ​​намалят културните и социални лишения на деца и семейства;
 • Да се ​​повишат професионалните умения на учители, преподаватели, експерти и училищен персонал;
 • Да се ​​създаде образователна общност, съставена от хора, занимаващи се с правата на децата, образованието и социалното включване;

Фази на проекта:

 • Анализ на причините за социално изключване на домакинствата с деца на възраст 0-6 години;
 • Международна дейност за учители и експерти, които работят в рамките на системите на ECEC;
 • Експериментиране на Friendesk модел, насочен към предоставяне на родителите на информация, контакт, помощ или други услуги;
Стартиране на интегрирана уеб платформа за обучение за експерти от ECEC;
 
 • Сравнителни проучвания на системите за образование и грижи в ранна детска възраст и създаване образователен модел Hub & Spoke
 • Обучителен пакет за професионалисти в системите за образование и грижи в ранна детска възраст
 • Тестване на образователния модел Hub & Spoke
 • Интегрирана интерактивна платформа с масови отворени онлайн курсове (МООК)
 • Управление на модела на Hub & Spоke
 

Информация

№: 2019-1-IT02-KA201-062355

Финансираща програма: Еразъм+, KД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КД201: Стратегически партньорства в сферата на училищното образование

Продължителност: 01.09.2019 and ends on 28.02.2022.

Партньори: FISM – Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana – Италия, Università degli Studi di Firenze – Италия, World University Services of the Mediterranean-WUSMED – Испания, Blue Room Innovation SL – Испания, Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou – Гърция, Regional Directorate for Primary & Secondary Education of Thessaly – Гърция, Asociatia Europanet – Румъния, Сдружение Знам и Мога– България;

Уебсайт: https://www.friendesk.eu/

 

Friendesk Logo С радост съобщаваме, че  на 13. юли 2022 в хотел "Рамада", гр. София се проведе събитието за разпространение на резултатите по проект FRIENDESK, ”, представящо добри образователни практики в сферата на образованието и социалното включване на деца и родители от уязвими социални групи.

Friendesk Logo Заключителната конференция - събитие за разпространение на резултатите и финална среща по проект Friendesk се проведоха миналата седмица във Флоренция, Италия. С радост споделихме прекрасните резултати от проекта с всички заинтересовани!

Friendesk Logo Уважаеми колеги и приятели,

Екипът на Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в  събитие по проект FRIENDESK, ”, представящо добри образователни практики в сферата на образованието и социалното включване на деца и родители от уязвими социални групи, което ще се проведе на 13. юли 2022 в хотел "Рамада", гр. София.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095