За проекта

 

Резултати

Име: BI-NEW: Приобщаване чрез нова методология за обучение

През 2016 г. Европейската комисия прие Нова програма за умения за Европа, която има за цел да гарантира, че хората ще развият широк набор от твърди и меки умения още в началото на живота, необходими за днешните и утрешните работни места. Въпреки че твърдите умения са ясно дефинирани и измерени, меките умения ще бъдат от съществено значение за повишаване на пригодността за заетост, конкурентоспособността и растежа в целия ЕС. Ето защо модерните образователни програми и учебните програми трябва да се съсредоточат върху развитието на критическото и аналитичното мислене като част от уменията за грамотност от XXI век. Струва си да се отбележи, че новите учебни програми поставят предизвикателства както за учениците, така и за учителите. Учителите не са добре овладели новите знания и умения с които да отговорят на новите изисквания, а учениците срещат трудности при постигането им. Ето защо е от решаващо значение да се търсят нови начини на преподаване и новаторски методи за привлекателно, достъпно, разбираемо и приобщаващо образование. Това ще намали степента на ранно напускане на образователната система и ще подготви по-добре учениците за пазара на труда.

Основната цел на проекта е да се разработи новаторска методология и отворени образователни ресурси (ОЕР) за ментална аритметика с използване на абак (плочка за изчисляване, използван от V век). С тях обучителите ще улеснят личните и академичните постижения на учениците в резултат на развитието на концентрация, фотографска и мускулна памет, творческо и аналитично мислене.

 
  1. Методологията за ментална аритметика - ще включва методологична подкрепа и насоки за обучителите за използването на абак като средство за ментална аритметика, за улесняване на интелектуалното развитие на учениците, което ще доведе до насърчаване и мотивация на учениците. ММА ще включва полезни подходи, техники и добри практики, използвани от обучителите при работа с техните ученици.
  2. ММА ще бъде разработена за три възрастови групи - на възраст 6-7 години; за възраст 8-16 години и за над 16 години, имайки предвид възрастовата особеност на всяка група.
  3. Хранилище с упражнения, инструменти и оценъчни материали за умствена аритметика - ще съдържа няколко ключови елемента - набор от методи, кутия с материали, набор от инструкции.
  4. Abacus портал с генератор на упражнения - основната функция е да се създаде (генерира) практически неограничен брой упражнения в реално време. Ще има възможност за съхранение на резултатите, така че потребителите да могат да се възползват от упражненията и  да практикуват в свободно си време от всяко едно място с интернет.
 

Информация

: 2018-1-BG01-KA201-047974

Финансова програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в сферата на училищното образование

Продължителност: 01.10.2018 - 30.09.2020

Партньори: Know and Can Association – България;

DANMAR COMPUTERS LLC, Полша;

AKMI, Гърция;

Bolu Milli Egitim Mudurlugu, Турция;

Mental Arithmetic Europe – Bulgaria, България;

DEFOIN, Испания;

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE , Италия

Уебсайт: https://bi-new.erasmus.site/

 

 

BI NEW LogoОт 20 до 31 юли 2020 година в Центъра за професионално и личностно развитие в Общинския детски комплекс в Чепеларе се проведе обучение на деца от предучилищна възраст до 5 клас.

 

BI NEW LogoНа 10 юли 2020 в зала „Европа“ на хотел „Рамада“ се проведе събитието за популяризиране на проекта Bi New. Спазването на противо епидемиологичните мерки наложиха ограничения на общия брой участници. Поради размера на залата част от заявилите участие не можаха да присъстват, но считаме, че представянето пред повече от 50 човека от цялата страна и един от чужбина е добър показател.

BI NEW LogoОт 26ти до 28и юни 2020 в офиса на Сдружение Знам и Мога на ул. „Рачо Димчев“ 6 се проведе обучението по ментална аритметика първо ниво CLEVER. Обучението се проведе при спазване на всички епидемиологични мерки, което ограничи броя на участниците до 12. 11 от тях бяха от формалното образование, учители с различни профили и от различни етапи на образованието, както и с различни преподавани предмети и 1 представител на неформалното образование.

BI NEW LogoПредвидената за края на май партньорска среща по проекта в Италия по обясними причини беше заменена с онлайн такава, което обаче не означава че няма да се състои изобщо. Времето ще покаже дали ще има възможност за това преди приключване на проекта.
По време на срещата бяха обсъдени всички детайли по проекта, както вече завършените така и предстоящите, за реализацията на които могат да възникнат евентуални проблеми единствено в събитията за разпространяване на резултатите, поради различната строгост на забраните в различните държави.

BI NEW LogoБюлетин №3 по проект Bi-NEW можете да свалите от тук!

Приятно четене!

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095