За проекта

 

Резултати

Име: ForProve театър

Основната идея на проекта е да допринесе за намаляване високото ниво на безработица сред младите хора в ЕС. В желанието си да спомогне за разрешаването на този проблем и да допринесе за спада на безработицата, партньорството по проекта създаде изцяло нов и иновативен метод, наречен ForProve театър, който представлява съчетание от два успешни театрални модела – импровизационен театър и форум театър. Прилагането на разработеният иновативен метод ще създаде и развие у младите хора разностранни умения, които са ключови в преодоляването на безработицата и липсата на работни умения.

Пряката целева група на проекта са работещите в сферата на образованието и работещите с млади хора, новоназначени младежи, такива, на които им предстои назначаване или завършили образованието си безработни. Косвена целева група са хора между 16 и 30 години, които са безработни, новоназначени, дипломиращи се и завършили образованието си безработни.

Чрез оборудване на младежки работници от 6 страни от ЕС (България, Испания, Италия, Полша, Хърватия и Литва) с нови методи и средства за стимулиране на предприемачеството проектът имаше и продължава да оказва положително въздействие върху младите хора в тези страни. Стимулирането на младежкото предприемачество ще доведе до намаляване на младежката безработица в дългосрочен план. Тъй като всички продукти имат и английска версия, новият театрален метод ForProve може да се използва в много държави. Привлекателността и ефективността на метода помагат да се гарантира устойчивостта на резултатите от проекта.

 
  • Създаване и укрепване на уменията на младите хора, необходими за успех в света на бизнеса: способност за работа под напрежение; бързо взимане на решения; креативност; възможност за възприемане, анализ и своевременни действия; умения за общуване; умения за анализ и задълбочаване; реалистична самооценка и осъзнатост; предприемачески дух.
  • Разработване на иновативен метод стимулация на предприемаческия дух у младите хора - ForProve театър
  • Ръководство за прилагане на ForProve театър (в електронен и хартиен формат)
  • Визуално ръководство за прилагане на ForProve театър, представящо новия метод приложен на практика
  • 24 младежки работници от 6 страни от ЕС, обучени как да прилагат новият метод и да използват продуктите от проекта в своята работа
  • Повишена информираност сред обществото по отношение на новия метод ForProve чрез организиране на национално събитие за разпространяване на резултатите във всяка страна
 

Информация

№: 2015-2-BG01-КА205-014544
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на младежта
Продължителност: 01.10.2015 - 30.09.2017
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България
M&M Profuture Training – Испания
Social Innovation Fund – Литва
Coges Sociata Cooparativa Sociale – Италия
CWEP – Полша
Klub mladih Split - Хърватска
Facebook: ForProve theatre project
Уебсайт: https://dcnet.eu/forprove/

 

Днес е официалният край на проект ForProve Theatre (2015-2-BG01-КА205-014544)!


Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия,   Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

 

ForProve Theatre- бюлетин 4

Приключва проект ForProve Theatre. През целия жизнен цикъл на проекта екипът от партньори произведе няколко тренировъчни и обучителни продукта и реализира различни проектни дейности, за да гарантира качеството на продуктите. Това са много полезни и ценни резултати, насочени към обучението на възрастни за личностно и социално развитие и в работата като съветник, преподавател, учител или трейнър. Преподавателите, учителите, съветниците и трейнъритерите могат да използват продуктите от проекта в ежедневната си работа с групите, с които работят.
За да се разпространят продуктите на проекта, всички партньори организираха събития за разпространение в своите страни. Предоставяме Ви обобщените данни от тези събития в страните партньори.

Бюлетин 4 по проект ForProve Theatre

 

Събитие за разпространение на резултатите по проект ForProve Theatre се проведе на 8 септември в хотел "Сентрал Парк" в София. На събитието пристигнаха повече от 30 души.

Първо на участниците бяха показани продуктите на проекта - Ръководството, Визуалното ръководство, Методологията, както и информация за проекта.

След това им бяха дадени примери за това как да прилагат метода в работата и живота си и им бяха показани някои игри, които те да могат да използват в своята работа.

68 души участваха и дадоха много положителна обратна връзка - казаха, че ще използват метода ForProve Theatre в работата си с деца и млади хора.

for.prove.logo.enФиналната партньорска среща по проект  ForProve Theatre (номер: 2015-2-BG01-KA205-014544) се проведе на 29-и и 30-и юни 2017 в Жешов, Полша.

Двете най-важни теми, които бяха обсъдени на срещата, бяха свързани с преводите на финалната версия на Наръчника за ФорПрув театър, както и за създаването на Визуалния наръчник  за ФорПрув театър, който ще съдържа както писмената версия на наръчника, така и видеоклипове, показващи как на практика може да се прилага новият иновативен метод. Останалите теми, които бяха дискутирани, бяха осъществените до момента дейности за разпространение на резултатите и бъдещите дейности за разпространение. Бяха планирани и бъдещите събития, чрез които проектът ще бъде разпространен в партньорските държави.

От 7 до 11 ноември 2016 в София, България се състоя международен трейнинг в рамките на проект ФорПрув театър. Бяха включени участници от всички партньорски държави: Полша, Испания, Литва, Италия и България. По време на теоретичните лекции и практическите уъркшопи, участниците се запознаха с новия иновативен метод ФорПрув Театър. Те бяха научени как да приложат метода в работата си с цел стимулация на младежко предприемачество, както и да използват материалите, създадени в рамките на проекта с цел да се възползват от пълния потенциал на проекта.

Третата партньорска среща за проект ForProve се проведе на 5 и 6 декември 2016 в Сплит, Хърватия.

Партньорите обсъдиха семинара, който се състоя в София, и обратната връзка на участниците за него. Другите теми, които бяха обсъдени, бяха ForProve  наръчника и подготовката на окончателната му версия. Друга важна тема, която беше обсъдена, беяе Шизуалното ръководство, което ще бъде използвано като практическо допълнение към Ръководството за педагози, работещи с млади хора.

for.prove.logo.bgОт 7 до 11 ноември 2016 се проведе обучителен курс по проект “ForProve Theatre”, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: (No.2015-2-BG01-KA205-014544). Обучението се проведе от 4-ма обучители от България и Испания в кино „Влайкова”, град София и в него взеха участие 23 участници от 6-те партньорски държави България, Испания, Италия, Полша, Хърватия и Литва.

Обучението имаше три основни цели:

Партньорството по проект ForProve Theatre изработи тренировъчна методология, която ще стимулира младите хора да мислят извън общоприетите рамки.

Основната цел на ФорПрув методологията е да се види как комбинацията между двата типа театър - Форум и Импровизационен, е изградила нов метод, който ще бъде използван в сферата на неформалното образование в различни сфери.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095