Училище

 

 

 
 
 
 

Насърчаване и включване на обучителната програма „STEM“ (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Наука, Технологии, Инженерство и Математика в учебната програма на училищата чрез използването на концепции,инструменти и дейности за програмиране

oсезаемо програмиране; STEM; включване в училище

Средиземноморски приобщаващи училища

приобщаващи училища, многоезична рамка, междукултурно образование, приемни класни стаи, класни стаи

BI-NEW: Приобщаване чрез нова методология за обучение

, , ,

Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране

, , , ,

DROP-IN

, , , , ,

Ефективно учене

Инструментариум за разбиране и изразяване

, ,

12 умения за успех

, , , , ,

Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии

, , , ,

Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация

4 креативности

Приобщаващи образователни програми и подкрепа за деца

, ,

Преодоляване на разликата между образователните институции чрез медиация

,

Игри за толерантност

, ,

Училищно включване: обучението за предоставяне на услуги като средство за насърчаване на активно гражданство

, , ,

Дигитални меки умения за смесено обучение

, , ,

Честни новини: Да се научим да се ориентираме в знанието

, ,

Надежа за училище: Образование за здраве, откритост и просперитет в училищата

,

Е-моция

социално включване, равноправно участие, емоционална подкрепа
 
 

logo up2b 03bco 244x122Време е за онлайн среща по проекта. В момента обсъждаме работата интелектуалните продукти и мениджмънта на проекта, а именно:

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095