За проекта

 

Резултати

projectslogo.mamumiИме: Картографиране на музиката на миграцията

Проектът се ръководи от принципа, че иновативните учебни пространства формират стратегии за интеграция, които могат активно да помогнат за справяне с проблемите, свързани с културното многообразие и социалното включване, които са общи за целия ЕС.

Проектът има за цел да използва разказите чрез музика като положителен механизъм за противодействие на негативния стереотип и за отваряне на пространства за обучение и развитие.

Проектът има три цели:                                

  • да се предостави на мигрантите пространство, където те да могат да използват музика, за да разказват своите истории с песни  и така да засилят самочувствието си в нова среда.                                   
  • да се осигури на служителите, работещи с мигранти в НПО, инструмент (уъркшопи MaMuMi), който дава възможност за по-задълбочено разбиране на техните клиенти;                                                           
  • справочникът за разпространение на резултатите от проекта сред различните образователни институции ще бъде безплатно за използване интерактивното приложение, което ще включва истории на мигрантите;

Резултатите на MaMuMi са:

  • повишаване разбирането на историите и емоционалното минало на мигрантите
  • по-задълбочно разбиране на бекграунда на мигрантите от НПО-та
  • осигуряване на видимост на истории на мигранти, разказани от самите тях чрез MaMuMi метода за говорене с песен
  • Методологична рамка
• MaMuMi Музикални Уъркшопи
• MaMuMi Аудио Колекция
• Музикална карта с истории
• Справочник за разпространение на резултатите от проекта сред различните образователни институции
  №: 2019-1-UK01-KA204-061966
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
Продължителност: 01.11.2019 –31.10.2021
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България;
UNIVERSITY OF GLOUCESTERSH IRE LBG – Великобритания;
HOGSKOLEN I INNLANDET – Норвегия;
Asociación Caminos – Asociación para el
intercambio educación y desarrollo socia – Испания;
CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI – Италия;
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD – Кипър;
KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU – Гърция.
Уебсайт: https://mamumi.eu/

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095