За проекта

 

Резултати

Име: Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

Проектът "Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти " е иновативен международен проект, който допринася за общите цели на "Европа 2020", в които е установено, че системите за професионално образование и обучение трябва да бъдат привлекателни и приобщаващи с висококвалифицирани учители по ПОО, които обучават обучаемите както на ключови компетентности, така и на специфични професионални умения. Учителите в ПОО действат като социални агенти, допринасящи за развитието на квалифицираната работна сила, което е от решаващо значение за ЕС да се конкурира в световен мащаб, да насърчава социалното приобщаване и да поддържа високия си жизнен стандарт.

Основната цел на проекта е да подобри продължаващото професионално развитие (ППР)  на ново квалифицираните учители по ПОО, които работят с ученици от различен етнически произход след своя адаптивен период, което оказва влияние върху включването им в класната стая и следователно върху икономическото и социално състояние на групите от млади хора в неравностойно положение.

Проектът е в съответствие и със Стратегическата рамка за образование и обучение, която подчертава значението на осигуряването на подходящо начално обучение и непрекъснатото професионално развитие на учителите и превръщането на преподаването в атрактивен избор на кариера.

 
  1. Подготовка за ново квалифицираните учители по ПОО на онлайн диагностичен инструмент за оценка на техните професионални умения и определяне на областите за подобрение
  2. Подобряване на уменията на учители по ПОО с инструменти, които насърчават между културната комуникация и умения, повишават участието и резултатите от обучението на обучаващите се в неравностойно положение и борбата с дискриминацията, расизма и различните видове тормоз.
  3. Екипиране на наскоро квалифицираните учители по ПОО с дигитални ръководства за повишаване на социалното приобщаване в средата на класната стая с използване на сценарии за обучение на интерактивни учебни дейности, основани на проекти, готови за бързо въвеждане в класната стая.
 

Информация

N°: 2018-1-PL01-KA202-050618

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение

Продължителност:  01.10.2018 – 30.9.2020

Партньори: UNIWERSYTET LODZKI, Полша;

Valencia Innohub, Испания;

Stowarzyszenie EURO LIDER, Полша;

Асоциация Знам и Мога, България;

COSMIC INNOVATIONS, Гърция;

InEuropa srl, Италия

Уебсайт: https://platform.e-vetproject.eu/

 

 

E VET LogoС радост представяме на Вашето внимание прес съобщение по проект E-VET!

Пълният текст на документа можете да свалите от тук.

Приятно четене и останете на линия за актуални новини по проекта!

E VET LogoОт 9 до 13 септември в Никозия, Кипър се проведе практически семинар по проекта EVET.
Знам и Мога представи обективен и дори критичен доклад на базата на обратаната информация, получена от 140 участници в теста на първия интелектуален продукт – Онлайн Диагностичен Инструментариум. На базата на направените предложения и забележки, ще бъде подобрена финалната версия на продукта, ще бъде преведен и съвсем скоро достъпен на всички партньорски езици на https://platform.e-vetproject.eu/ .

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095