За проекта

 

Резултати

Име: Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране

Според данни на Евростат 20.6% от младежите в Европа са безработни (4.9% в дългосрочен план), а процентът на преждевременно напусналите училище и NEETs е 11.5%. Една от основните причини за техния статут е, че те не са получили подходящо кариерно ориентиране и добра мотивация от своите преподаватели, главно поради липса на знания, умения и подходящи методи.

Целта на проекта е да даде възможност на преподавателите да повишат познанията и подобрят уменията си в сферата на професионалното кариерно консултиране.  Целта на партньорите е да създадат иновативна интегрирана обучителна методология, съчетаваща доказали ефективността си методи и инструменти за кариерно консултиране. Надяваме се с работата си по проекта да вдъхновим преподаватели и педагози да разработят свои собствени стратегии и инструменти за кариерно консултиране фокусирани върху конкретните нужди на учениците, вместо да използват готови методи, които в по-голямата си част са прекалено абстрактни и неефективни. 

Иновацията на това стратегическо партньорство се базира на „снабдяването“ на преподавателите с колекция от разнообразни техники и материали, адаптирани към националните специфики и изисквания относно кариерното консултитане във всяка партньорска държава. Разработената методология за интегрирано обучение за кариерно ориентиране ще се фокусира върху основните принципи и професионални изисквания в тази област, като в същото време ще обхване националните приоритети за всяка партньорска страна и ще отчете личната перспектива на преподавателя.

 

Проектът си поставя следните задачи:

  • Проучване и колекция на обучителни методи и преподавателски техники в сферата на кариерното консултиране в училище (CC box)
  • Разработване, тестване и адаптиране на иновативни практики, които да осигурят на преподавателите необходимите знания, умения и компетенции да бъдат ефективни кариерни консултанти;
  • Създаване на интегрирана обучителна методология с методи и инструменти, които стимулират мотивация и подпомагат работата на кариерните консултанти;
  • Подобряване на ИКТ уменията на преподавателите и повишаване на знанията и уменията им в областта на кариерното консултиране, което от своя страна води до повишаване на професионалната им квалификация
 

Информация

: 2018-1-BG01-KA201-047903

Програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование  

Продължителност01.10.2018 – 30.09.2020

Партньори:

Сдружение Знам и Мога – България;

119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов” – България;

DANMAR COMPUTERS LLC, Полша;

OLYMPIAKI EPAIDEFTIKI KAI SYMVOULEFTIKI EPE, Гърция;

CESIE, Италия;

Agrupamento de Escolas José Estevão, Португалия;

NSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN  ARGES, Румъния

 

REFORM LogoС радост обявяваме, че пандемичната ситуация не успя да ни попречи да организираме събитие за разпространение на резултатите по проекта! Българското събитие за разпространение на разултатите беше организирано онлайн на 27 януари 2021г. 

 

REFORM Logo

Уважаеми колеги, 

119 СУ и Сдружение „Знам и мога“ имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в безплатно информационно онлайн събитие по европейски проект REFORM – Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране в училище.

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095