За проекта

 

Резултати

Име: Направи промяна

Основната идея на проекта е да промотира солидарността чрез дейности, които ще бъдат извършвани от доброволци, като: работа с хора с увреждания, работа с деца и работа, свързана със запазване на културното наследство.

Всички заложени дейности са пряко свързани с насърчаването на солидарността, както и с подкрепа на доброволците по пътя на тяхното личностно и професионално израстване, както и активно гражданство в следните направления: култура, образование и обучение, развиване на умения и младежка работа.

Целевите групи към които е насочен проекта, са децата от център за работа с деца към Сдружение „Знам и Мога“, хората с увреждания в „Каритас“, жителите на Дунавския регион и децата, занимаващи се с изкуства в Чепеларе.

  Да бъдат извършени доброволчески дейности в България от 20 доброволци от Европа в 4 направления;
- Доброволческа работа на 6 души в сферата на културата;
- Доброволческа работа на 4 души в сферата на образованието и обучението;
- Доброволческа работа на 6 души в сефрата на развиване на умения и компетенции;
- Доброволческа работа на 4 души в сферата на младежката работа;
 

Информация

№: 2018-1-BG01-ESC12-061140; 

Номер на първо финансово споразумение: 2018-1-BG01-ESC13-061152

Номер на второ финансово споразумение: 2020-2-BG01-ESC13-079437


Финансираща програма: Европейски корпус за солидарност (ЕКС)
Продължителност: 2019 - 2022
Партньори: Сдружение „Знам и Мога“, Общински детски комлекс- град Чепеларе, Асоциация на дунавските общини „Дунав“, „Благовещение”- център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания;

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095