Математика & Мотивация

За проекта

 

Резултати

Име: Математика & Мотивация

Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване.

Отпадането от училище има и други причини, като често е в резултат от обезкуражаване; затруднено учене, водещо до слаби постижения; убеждението, че интелигентността е даденост (хората или я имат или не); неприятелска учебна атмосфера. Тези проблеми се дължат основно на неадекватни методи на обучение и преподаване.

Планът на ЕС за борба с преждевременното напускане на училище има за цел да намали средния процент на отпадане под 10% до края на 2020г. За да допринесат за тази амбициозна цел, осем организации (училища и частни образователни организации) от 7 страни от ЕС разработиха идеята за проект "Математика и мотивация". Целта на проекта M&M е да се подобрят основните умения на учениците от средните училища и да се намали нивото на отпадане в България, Хърватия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Иновацията, която проект М&М има намерение да предложи е комбинация от три съвременни преподавателски подхода (самообучение/обучение на връстници; обучение чрез игрови техники и подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна стая (педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си)) в една Колаборативна методология.

 

Разработване на колаборативна (съвместна, взаимна) методология съчетаваща три съвременни преподавателски подхода (самообучение/обучение на връстници; обучение чрез игрови техники и подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна стая

  • Разработване и тестване на учебни планове за подобряване на уменията на гимназистите в областта на математиката и точните науки (биология, география, физика и химия)
  • Създаване на Наръчник за преподаватели, предоставящ необходимите методологически насоки за използване на съвместната методология и учебната програма, както и информация за други иновативни и успешни методи за стимулиране и мотивация на учениците.
  • Създаване на онлайн учебна среда за преподаватели и ученици - онлайн версия на методологията и учебната програма, която да бъде използвана от учители и ученици, със силен акцент върху постигането на резултати от обучението чрез използване на обучението на връстници, викторини и справяне със поставени задачи, а не традиционното оценяване на отделните ученици.
 

Информация

: 2017-1-BG01-KA201-036220
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование
Продължителност: 01.09.2017 - 31.08.2019
Партньори: Регионално управление по образованието София-град – България
Сдружение Знам и Мога – България
Danmar Computers LLC – Полша
ADAPT – Румъния
Istituto Statale E.Montale – Италия
Strojarska tehnička škola Osijek – Хърватска
EPRALIMA – Португалия
Facebook: Math & Motivation

Website: https://mm.erasmus.site/

 

"Math and Motivation" Събития за разпространение на резултати

FINAL MM LogoПрез последните месеци на проекта във всяка страна партньор бяха организирани национални събития за разпространение на резултати. Целта на тези семинари беше да се представи проектът и резултатите от него пред широката публика на национално и местно ниво, състояща се от представители на целевата група - учители, обучители, педагогически персонал, ученици, представители на образователни институции, политици и други заинтересовани страни.

"Math and Motivation" Бюлетин 4

FINAL MM Logo

Бюлетин №4 по проект "Math and Motivation" можете да свалите от тук!

Приятно четене!

Финална среща в Испания - Математика и Мотивация

FINAL MM LogoНа 4 и 5 юли 2019 г. в красивия и горещ град Валенсия, Испания, партньорите по Math & Motivation се събраха за заключителната среща на проекта. Любезен домакин на събитието бе испанският партньор Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores). На срещата присъстваха представители на всички организации. Основният акцент на финалното събитие беше прегледът на извършената работа през последните две години, както и на произведените продукти.

"Math and Motivation" Бюлетин 3

FINAL MM LogoБюлетин №3 по проект "Math and Motivation" можете да свалите от тук!

Приятно четене!

Трета среща в Португалия - Математика и Мотивация

FINAL MM LogoНа 4 и 5 март 2019 г. в Аркош де Валдевеш, Португалия, EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima беше домакин на третата среща на партньорите по проект Математика и Мотивация. На събитието присъстваха представители на всички партньорски организации. Основната цел на срещата беше партньорите да обсъдят резултатите и обратната връзка от националните каскадни обучения и да планират подробно създаването на съвместната учебна електронна платформа - функционалности, съдържание, план за тестване и други дейности.

Национални каскадни обучения по проект "Математика и мотивация"

FINAL MM LogoНа 13 ноември 2018 в главната зала на Регионално управление на образованието София-град се проведе каскадното обучение в рамките на проект „Математика и мотивация“. В събитието взеха участие 26 учители от 18 училища. Обучението беше разделено на две части – теоретична и практическа.

Първият продукт от проекта е завършен

FINAL MM LogoВ края на лято 2018 приключи работата по създаването на първия интелектуален продукт по проект „Математика и Мотивация“ – Обучителен наръчник за подобряване на уменията по математика и други точни науки.

Втора среща по проект Математика и Мотивация

Втората партньорска среща по проект Math & Motivation се проведе на 19-20 септември 2018 в сградата на хърватския партньор по проекта - Strojarska tehnička škola Osijek.

DSC 2508

На събитието присъстваха 17 представители от всички партньорски организации. Срещата беше официално открита от директора на училището, който приветства участниците и им пожела ползотворна работа.