За проекта

 

Резултати

Име: Междукултурно измерение за европейско активно гражданство

Предвид обезпокоително ниската избирателна активност на изборите в ЕС в някои страни, където гласуването не е задължително и демократичният дефицит, който тя предизвиква в цяла Европа, настоящият проект има за цел да възстанови избирателната „вяра“ сред гражданите на ЕС.

Той ще разгледа четирите основни причини за ниското участие на избирателите в сътрудничество с партньорите по проекта:

  • липса на интерес и познаване на демократичното функциониране на ЕС
  • недоверие към институциите на ЕС
  • липса на чувство за принадлежност към Европа.

Целта на проекта е свързана с популяризирането на идеята за демокрация в Европа и значението на активното участие като европейски граждани.

Основната идея на проекта е да представи на широката общественост информация за демократичното функциониране на ЕС, различните начини на гражданско участие (например гласуване), как функционира Европейският парламент и как неговите изборни процеси оказват влияние върху другите институции на ЕС и функционирането на Съюза като цяло.

 

Резултатите от проекта могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Повече наблюдения и прозрения в актуалните въпроси на ЕС, свързани с ежедневието.
  • По-голяма отвореност към междукултурните измерения и разнообразие.
  • Повишено познаване на демократичните инструменти и влияние върху напр. ЕП.
  • Повишено познаване на европейските измерения и политики.
  • По-голямо насърчаване на гражданското участие чрез творчески формат на събитието.
По-голямо разпространение на резултатите чрез художествено изразяване.
 

Информация

: 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT

Финансираща програма: Европа за гражданите 2014 – 2020; Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове”

Продължителност:  01.09.2014 - 31.08.2016

 

citizenship.logoНа 13-ти февруари 2016 се проведе последната партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в гр.Краков(Полша) и бе организирано от организацията „Multikultura”. На събитието присъстваха четирима експерти от Сдружение „Знам и Мога“. По време на срещата бяха обсъдени резултатите от проекта, плановете за разпространение на тези резултати и бъдещите дейности за сътрудничество между организациите. Демонстриран бе и сайта на проекта: http://idea-c.weebly.com/

citizenship.logoНа 15 декември 2015г. експерти от „Знам и Мога“ проведоха семинар по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“ с участието на 22 ученици на 16/17 годишна възраст. Акцент в събитието беше темата за европейското гражданство и начините за участие на младежи в различни дейности, финансирани от Европейски програми.

citizenship.logoПредседателят и финансовият мениджър на „Знам и Мога“ представиха Сдружението по време на третата партньорска среща по проект, Germany under the project „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието бе организирано от немската партньорска организация -  M2C Institut für angewandte Medienforschung GmbH.

citizenship.logoНа 22 май 2015г. двама експерти от „Знам и Мога“ участваха в конференцията и втората партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитията се проведоха в община на Киштарча (Унгария). По време на семинара бяха проведени лекции от двама експерти (от Франция и Словения) с акцент върху демократичните принципи в ЕС и функционирането на европейските институции.

citizenship.logoНа 22-и май 2015г. предстои провеждането на втората партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT, финансиран по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове". Двама експерти от Сдружение „Знам и мога“ ще присъстват на събитието, което ще се проведе в Будапеща(Унгария).

citizenship.logoНомер на проекта: 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT
Проект по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“,
Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".

Сдружение „Знам и Мога“ е партньор по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Проектът се финансира по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Координатор на проекта е италианската организация  „EProjectConsult – European Institute for Training and Research“, а бенефициент е град  Geraci Siculo, Италия. Участват 13 партньорски организации от различни европейски държави:

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095