За проекта

 

Резултати

projectslogo.dvetИме: Насърчаване на цифровия преход в училищата за ПОО

През последните години в света на образованието се наблюдава бурно развитие на дистанционното и онлайн обучението. Голяма част от него беше в отговор на пандемията COVID-19, която принуди училищата да затворят за дълъг период от време и доведе до три основни последици в образователния сектор - първо, технологични предизвикателства, второ, имаше педагогика и трето, учениците трябваше да бъдат обучавани по нов начин.

Определението за "ходене на училище" се промени, тъй като по-голямата част от преподаването и ученето се осъществява от домовете. Редовното предоставяне на образование и обучение беше поставено на дневен ред и принуди преподавателите да се изправят пред много предизвикателства, свързани с внезапното преминаване към онлайн и дистанционно обучение.

Преподаването чрез цифрови технологии не е временно, а е основата на бъдещото преподаване, така че са необходими добре подготвени и обучени преподаватели. Цифровизацията предоставя много нови възможности, но също така поставя значителни предизвикателства пред преподавателите, особено пред тези, които работят в сектора на ПОО, поради спецификата на преподаваните предмети, както и поради предимно практическия подход на професионалните предмети.

Продължават да съществуват различия по отношение на осигуряването на цифрова инфраструктура и оборудване, както и по отношение на притежаването на адекватни цифрови умения от страна на преподавателите.  Двойният цифров и екологичен преход и смущенията, предизвикани от COVID-19, водят до значителни структурни промени в образователните системи, особено в ПОО, и ще променят из основи изискванията за преподаване и учене на много професионални предмети. Това увеличава значението на повишаването и преквалификацията на преподавателите в областта на ПОО.

 

• Методология за разработване на онлайн уроци за специалисти в областта на образованието Как онлайн инструментите могат да се използват в училищата за професионално образование и обучение, особено за преподаване на професионални предмети. Методологията ще предостави солиден пакет за обучение на учители, включващ
наръчник за участниците и помощни материали, позволяващи по-нататъшно обучение на учителите от училищата за ПОО относно използването на цифрови и онлайн инструменти за преподаване в условията на дистанционно обучение.

• Колекция от онлайн уроци по професионални предмети - както създадени по време на проекта въз основа на методологията, така и събрани от партньори на национално и европейско равнище..

• Онлайн уики за споделяне на уроци и опит, което ще бъде разработено по време на изпълнението на проекта като онлайн платформа, в която учителите могат да търсят планове на уроци и цифрови ресурси за преподаване на определено учебно съдържание, свързано с ПОО.

 

Информация

№: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033051

Програма: "Еразъм+", KA2, Партньорства за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение

Продължителност: 01.11.2021 – 1.11.2023

Партньори:
Знам и Мога ООД – България; Semente Associação de Cooperação para o Desenvolvimento– Португалия; Izzet Baysal Abant Mesleki ve Tek– Турция; Mise HERo s.r.o. Чешка Република; C.CH.Educational Holdings Ltd – Кипър; Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ - България

 

 

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095