За проекта

 

Резултати

Име: Обучение по дигитални умения за добри практики и модерни решения в сферата на професионалната заетост.

Проектът предвижда увеличаване на мобилността на ученици от професионални училища от пет държави от ЕС чрез развиване на техните знания и умения в областта на меките умения, както и развитие на европейско пространство на обучение чрез подобряване на качеството на работата на учителите/ преподавателите. В проекта ще участват пряко 500 ученици, 100 учители и редица представители на образователни институции. По време на проекта обучаемите ще преминат курс за меки умения за заетост (включващи 6 компетенции), реализиран на два етапа - семинари в групи от 10 души с помощта на платформа за електронно обучение и сесии за самообучение.

 

- Иновативна платформа за електронно обучение

- Учебни материали за семинари

- Онлайн платформа

- Дидактически ръководства за педагози

- Филм, представящ с конкретен случай по темата на проекта
 

Информация

№: 2020-1-PL01-KA202-081778 

Финансираща програма: Еразъм +, KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA202-стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение;

Продължителност: 1.10.2020 – 30.09.2022

Партньори: STOWARZYSZENIE “EURO LIDER- Полша, Asociacion Valencia Inno Hub- Испания, UNIVERZA V MARIBORU- Словения, Сдружение „Знам и Мога“- България, E.RI.FO- ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE- Италия

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095