За проекта

 

Резултати

Име: Средиземноморски приобщаващи училища

Образователните системи на ЕС са изправени пред сериозно предизвикателство - присъствието в училищата на голям брой деца мигранти които са в слаба социално-икономическа позиция. По-специално средиземноморските държави и техните съседи са от най-засегнатите региони от вълните имигранти, търсещи убежище и по-добър живот.

Наличието на голям брой ученици мигранти има значителни последствия за образователните системи. Училищата трябва да се приспособят към присъствието им и да изградят условия за техните специфични потребности без да се отклоняват от традиционния фокус, който е осигуряването на висококачествено и справедливо образование. Образованието е от ключово значение, за да се гарантира, че тези ученици ще бъдат подготвени, интегрирани, успешни и продуктивни граждани на приемащата страна.

По този начин, е необходимо, учебните часове и училища да се приспособят  към нарастващото разнообразие на майчин език, културни перспективи и постижения. Необходими са нови, адаптирани учебни умения, приобщаващи методологии и нови начини за изграждане на мостове с мигрантските семейства и общности.

Миграцията може да бъде обогатяваща за образователния опит на всички, тъй като тя може да помогне за задълбочаване и укрепване на педагогическите практики, уменията за многоезичен, междукултурен диалог, както и  нарастване на знанията.

Комбинацията от езикови и културни различия със социално-икономическо, неравностойно положение и тенденцията това да се съсредоточава в определени области и конкретни училища е едно сериозно предизвикателство за образованието. Въпросът дали системите ще успеят или ще претърпят провал, ще  има важни социално-икономически последици върху обществото.

Проектът „MEDIS“ има за цел да укрепи и консолидира социалното сближаване, междукултурното образование, местния език в многоезичната рамка, както и  новопристигналите мигранти, в началните и средните училища, чрез програмата за приобщаващи училища. Програмата ще адаптира преподавателите и ще подобри уменията им, както и  приобщаващите методологии, необходими на образователната общност.

   
  • Създаване на училищен, индивидуален план за приемане и интеграция, като набор от действия за включване на новопристигнали мигранти ученици и студенти.
  • Изпълнение на езиковия проект - където местният език ще бъде считан за инструмент на социално сближаване в многоезична рамка.
  • Междукултурно образование - студентите и учениците развиват нагласи и умения, необходими за живеене в едно многокултурно и многоезично общество;
  • Класната стая е отворената работна среда в рамките на учебния център, която улеснява процеса на интеграция и ангажира вниманието на новодошлите студенти;
  • Уъркшоп за адаптация в училище - ресурс, насочен към ученици, включени в образователната система с липса на познания по официалния език и сериозен дефицит на първоначални познания, на етан, когато връстниците им са по-напреднали.
  • Обучение за училища - основно средство за усъвършенстване на компетентностите и способността на учителите за адаптиране към новата реалност.
  • Обучение и професионално развитие, за учителите, за това, как да се справят с разнообразието.
 

Информация

: 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Финансираща програма: Еразъм+; KA3 – Подкрепа за реформиране на политиките

Продължителност: 15.01.2018 - 14.01.2021

Партньори: WORD UNIVERSITY SERVICE OF THE MEDITERRANEAN – Испания

Ajuntament de Maçanet de la Selva – Испания

Secció d'Institut de Maçanet de la Selva – Испания

HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER – Кипър

Centre for the Advancement of Research and Development in

Educational Technology ‘CARDET’ LTD – Кипър

KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU – Гърция

KNOW AND CAN ASSOCIATION – България

REGIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION SOFIA-CITY – България

CESIE – Италия

Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino Lda - Португалия

 

logo medis v1 Поредната училищна карантина свърши. Част от класовете отново са в училище. Много от приятелите ни съученици мигранти, продължиха пътя си към Европа, но имаме и нови.

logo medis v1На 14 юли 2020, в Националния студенстки дом в София, се проведе среща на тема „Новата програма Еразъм – очаквания“ между представителите на формалното и неформално образование и евро депутати свързани с образователните политики. По време на срещата се обсъждаха проблемите и допълнителните предизвикателства пред образованието в България свързани с новата смесена форма на обучение (присъствена и дистанционна), готовността на системата да я прилага, както и анализа на резултатите от матурите след 7 и 12 клас, като резултат от това обучение.

logo medis v1Когато интелектуалните продукти по проекта са готови е време за срещи с институции, не само за популяризирането на продуктите и проекта, но и за съвместни действия за широкото му прилагане.
На 15 ти Ноември 2019г в Комисариата за бежанците при ООН за България в София, се проведе среща между Емилия Ван Хартен и Ива лазарова представители на комисариата и Станислав Георгиев представител на рeгионалното Управление по Образование София и Иво Димитров от Сдружение Знам и Мога. На срещата подробно беше представен проекта, къде и как вече се прилагат резултатите му.

logo medis v1Правни основания
1-ви УЧИЛИЩЕН КОНКУРС „МЕДИС”
ИЗДАНИЕ 2019/2020
Консорциумът по проект MEDIS, координиран от Световния университет на Средиземноморието, със седалище Camí de Can Boada 24, 17820 Banyoles, Жирона, Каталония, Испания с CIF. G55102347 („WUSMED“) обявява първото издание на конкурса за стипендии „MEDIS Schools #Medis“ („Конкурсът“), който ще се управлява от следните правни основания („Правила“).

Правилата се допълват с правно предупреждение, политика за поверителност и политика за бисквитки, които трябва да бъдат приети преди участието в конкурса и след като бъдат приети, те ще бъдат считани за включени в Правилата за подходящ правен ефект.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095