ADE

За проекта

 

Резултати

projectslogo.microvetИме: Приспособяване на училището към предизвикателствата на съвременното цифрово професионално образование

Проектът има за цел да допринесе за запазване на приемствеността на ПОО в сферата на туризма чрез въвеждане на цифрови възможности за ПОО чрез разработване на набор от ръководства за цифрово професионално обучение в туристическия сектор за администратори, учители, ученици и техните родители, като представи цифрови решения на физически и архитектурни предизвикателства, премахне квалификационните бариери в цифровото професионално обучение и позволи социална и културна адаптация към цифровото обучение. В допълнение, проектът ще разработи Виртуален наръчник ADE - индивидуализирано пространство за повишаване на дигиталната квалификация на учителите по професионално образование с интерактивно съдържание за обучение на учители по професионално образование.

 

- Набор от ръководства за дигитално професионално образование в туристическия сектор;

- Виртуален наръчник ADE - индивидуално пространство за подобряване на дигиталната квалификация на учителя по професионално обучение;
 

Информация

№: 2020-1-TR01-KA226-VET-098418

Финансираща програма: KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, KA226 - Партньорства в областта на цифровото образование

Продължителност: 1.3.2021-28.2.2023

Партньори: Izzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Турция, Bolu Milli Egitim Mudurlugu- Турция, STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI- Полша, Sea Teach S.L.- Испания, Знам и Мога- България;

 

 

ADE- работата по интелектуален продукт 1

ade logo Работата по продукт 1 вече започна!

Начало на проект ADE!

ade logo С радост обявяваме началото на проект ADE!