За проекта

 

Резултати

projectslogo.s4bИме: Честни новини: Да се научим да се ориентираме в знанието

В съвременната обстановка, в която младите хора са изложени на многобройни медийни перспективи, въпросът за това как се създава, разпространява и консумира знание става все по-важен. Младите хора се нуждаят от способността да разпознават истинността на новините и да идентифицират надеждните източници на новини и информация. Освен това, тъй като цифровият свят става все по-атомизиран и голяма част от социалния и гражданския живот се осъществява онлайн, много млади хора рискуват да се откъснат и изолират от местните, националните и международните общности.

Проектът има за цел не само да подобри разбирането на гимназистите за действието на фалшивите новини, но и да работи с учениците на дълбоко ниво, за да засили разбирането им за това как се създават и разпространяват знания и медийно съдържание. Проектът има за цел да помогне на учениците да станат по-съзнателни читатели, съавтори и разпространители на знания.
 

Запознаване на учениците с теорията и практиката на Fair News чрез:

- Развиване на по-задълбочено разбиране за това как се създава, разпространява и подпомага знанието в един все по-сложен цифров свят;

- Подобряване на осведомеността за силата на думите и изображенията от цялостна, мултидисциплинарна и дългосрочна гледна точка;

- Предлагане на пространство, в което учениците могат учат и преподават, да станат медийно грамотни, да слушат, както и говорят;

- Овластяване на учениците като цифрови граждани и участници в демократичния живот чрез нови начини за потребление, създаване, представяне и разпространение на собствено новинарско съдържание;
 

Информация

№: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032745

Финансираща програма: Еразъм+, KA220- Партньорства за сътрудничество в сферата на училищното образование

Продължителност: 01-11-2021 - 01-11-2023

Партньори: SPAZIO REALE FORMAZIONE Impresa Sociale SRL – ETS- Италия, SC Centrul de Resurse si Consultanta in Educatie SRL- Румъния, Сдружение „Знам и мога“- България, Traces&Dreams- Швеция, VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS-  Австрия, TO SCANA OGGI SOCIETÀ COOPERATIVA- Италия;

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095