За проекта

 

Резултати

Име: Ефективно учене

Основната идея на проекта е да обедини формално и неформално образование, за да изследва различни творчески учебни пространства, които ще дадат на учещите независимост по време на учебния процес. Целта на проекта е да осигури пространство и подкрепа за междусекторното сътрудничество на професионалистите във формалното и неформалното образование в сферата на иновациите в образованието, за да се създаде съвременна и успешна учебна среда за младите хора. Ефективното обучение включва три важни аспекта: околна среда, съдържание и емоции. Една от задачите в проекта е споделянето на добри практики и опит как да се използва и действа по-ефективно в тези три области, за да се помогне на учителите и младите хора да се учат ефективно и с удоволствие. Основната целева група на проекта е учители и младежки работници. Вторичната целева група са млади хора, които непряко ще придобият нови преживявания, методи и подходи от учители и младежки работници.
 
  1. 4 краткосрочни съвместни обучения на персонала в България, Румъния, Франция и Латвия;
  2. 16 програми за обучение за трансфер на знания;
  3. 16 дейности за трансфер на знания, организирани във всяка партньорска страна;
 

Информация

№: 2018-1-LV01-KA201-046968

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в сферата на училищното образование

Продължителност: 01.11.2018 – 31.10.2019

Партньори: Сдружение „Знам и Мога“, България,; Gulbenes novada dome, Латвия; Point Europa, Обединено кралство; 18 СОУ "Уилям Гладстон", България; ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TEATRU SI ORIGAMI DIN ROMANIA-A.C.T.O.R., Румъния; Scoala Gimnaziala Nr. 108, Румъния; PISTES SOLIDAIRES, Франция; College Pierre Emmanuel, Франция;

 

logo effective learningПървата обучителна визита по проект „Ефективно учене” се проведе в Букурещ, Румъния, между 3 и 8 февруари 2019 г. Обучението бе водено от представители на Румъния: A.C.T.O.R. и Scoala Gimnaziala Nr. 79.

logo effective learningСдружение „Знам и Мога“ започва да работи по проект "Ефективно обучение" (2018-1-LV-01-KA201-046968). Целта на проекта е да осигури пространство и подкрепа за междусекторното сътрудничество на професионалистите в областта на формалното и неформалното образование с иновациите в образованието, за да се създаде съвременна и успешна учебна среда за младите хора.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095