Кариерно консултиране

 

Кариерното консултиране се заражда през 90-те години на миналия век в САЩ. В много случаи взимането на правилно решение за избора на професия не е лесен и изисква помощ от професионалист.

Пътят към професионалния избор е път на самопознание. Ето защо професионалното ориентиране и кариерно консултиране е процес на подпомагане, насочване и подкрепа на личността при избора на най-подходяща сфера на професионално развитие.

Кариерните консултанти на „Знам и Мога“ са разработили програми за професионално ориентиране и кариерно консултиране, които представляват цялостна система за оценка на потенциала и мотивацията на индивида във връзка с неговите професионални предпочитания, пригодност, темперамент, стил на поведение.

 

Програмите за професионално ориентиране и кариерно консултиране са подходящи както за ученици (13-18г.), така и за възрастни (над 18г.) и се предлагат в три версии:

 1. Разширена програма – три консултации с кариерен консултант, с продължителност 60мин. всяка. Консултациите се провеждат с интервал от една седмица между всяка от тях.
 2. Съкратена програма – лична (60мин.) консултация с кариерен консултант
 3. Съкратена програма – онлайн (90мин.) консултация с кариерен консултант

 

Разширена програма

Първа консултация – 60мин.

 1. Представяне на консултанта и клиента
 2. Уточняване на начина, по който ще протичат консултациите
 3. Провеждане на стандартизирано интервю
 4. Практическа задача с цел самопознание, която клиентът трябва да подготви за следващата консултация

Втора консултация – 60мин.

 1. Анализ на резултатите от първата консултация, на изпълнението на практическата задача и оценка на показателите за креативност и инициативност.
 2. Прилагане на формални методи за оценка – попълване на два въпросника за определяне на сфера на интереси и професионални области за реализация и за изготвяне на психологически портрет на клиента.
 3. Прилагане на неформални методи за оценка (проективни методи), с цел допълване на психологическия профил на клиента.

Трета консултация - 60мин.

 1. Предоставяне на клиента на писмена индивидуална кариерна оценка
 2. Обсъждане на получената оценка и въпроси
 3. Неформални методи
 4. Предоставяне на практическа информация и развиване на умения
 5. Обратна връзка от клиента

 

Съкратена програма

 1. Лична консултация (60мин.)
 2. Взаимно представяне на консултанта и клиента
 3. Уточняване на начина, по който ще протече консултацията
 4. Провеждане на стандартизирано интервю
 5. Използване на метода психологическо наблюдение
 6. Прилагане на формален метод за оценка (въпросник на Д. Кейрси за определяне на психологически портрети)
 7. Обратна връзка от клиента
 8. Получаване по електронен път на индивидуална писмена кариерна оценка

 

Онлайн консултация (90мин.)

 1. Свързване по Skype
 2. Взаимно представяне на консултанта и клиента
 3. Уточняване на начина, по който ще протече консултацията
 4. Провеждане на начално стандартизирано интервю
 5. Консултантът изпраща на клиента по електронен път два въпросника, които клиентът трябва да попълни и да му изпрати обратно 
 6. Предоставяне на клиента на писмена индивидуална кариерна оценка
 7. Организиране на допълнителна онлайн сесия за детайлен анализ на резултатите от теста и получената оценка (след предварителна уговорка и срещу допълнително заплащане)