YREED

За проекта

 

Резултати

projectslogo.YREEDИме: Разработване на подкрепяща рамка за млади роми предприемачи

Предприемачеството и икономическото овластяване са единственият устойчив начин за трайно избягване от бедността и социалното изключване. YREED насочва вниманието към иновативни подходи за подкрепа на нови и съществуващи предприемачи в ромските общности.

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа. От приблизително 10-12 милиона в Европа около 6 милиона живеят в ЕС и повечето от тях имат гражданство на държава от ЕС. Много роми в ЕС са жертва на предразсъдъци и социално изключване, въпреки факта, че страните от ЕС са забранили дискриминацията.

Целта на проекта е да допринесе за овластяването на младите роми чрез обучение по предприемачество и да развие творческите компетенции на 25 млади предприемачи, за да ги оборудва с инструменти за повишаване на заетостта на младите хора.

Основна целева група - млади роми.
Вторична целева група – нероми.
 

• Наръчник за млади предприемачи – ще има специален акцент върху нуждите на ромите и на общите предпочитания на младите хора. Този наръчник ще се използва като метод за самостоятелно обучение и за разработване на собствени бизнес планове и помощни материали.

• Обучителен модул - ще насърчава заетостта и предприемачеството сред младите роми, особено с акцент върху социалната и солидарна икономика.

• Набор от видеоклипове и уроци – насочен към как да се развие бизнес като млад човек от общност в неравностойно положение.

 

Информация

№: 2019-2-RO01-KA205-064263
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за младежи
Продължителност: 01.11.2019 – 28.02.2021
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България;
Institute of Entrepreneurship Development (IED)– Гърция;
Romedia Foundation– Унгария;
Roma Entrepreneurship Development Initiative (REDI) – Румъния;
Nexes Interculturals de Joves per Europa – Испания

Уебсайт: https://y-support.eu/

 

 

 

Продължава активната работа по проект YREED

Продължава активната работа по проект “YREED – Разработване на подкрепяща рамка за млади роми предприемачи”.
Дейностите, които в момента осъществяваме, бяха съгласувани на първата партньорска среща, проведена в средата на януари 2020 г. в Букурещ. В момента активно работим върху разработването на #наръчник за предприемачество, който има специален акцент върху нуждите на #младите роми за разработване на #собствени бизнес планове. Нашето партньорство също провежда проучване на социалната и солидарна икономика, тъй като тя е в основата на вторият интелектуален продукт. Партньорите по проекта работят върху намирането на добри практики от България, Румъния, Испания, Унгария и Гърция, които ще се използват за създаване на видеоклипове за това как се развива бизнес като млад ром.

Следете за повече новини! 👀

Разработване на подкрепяща рамка за млади роми предприемачи - Първа среща

Първата партньорска среща по проект „Разработване на подкрепяща рамка за млади роми предприемачи“ се проведе в Букурещ, Румъния на 16 и 17 януари 2020г. Събитието беше организирано от координатора на проекта REDI и със активно участие на всички представители се разработи плана за работа през следващите две години по проекта.