За проекта

 

Резултати

projectslogo.rechangeИме: Обучителни подходи за осигуряване втори шанс, личностно развитие и реинтеграция в обществото за бивши затворници

Проектът RECHANCE е насочен предимно към бивши затворници, които ще бъдат обучени и подкрепени процеса на своето личностно развитие и шансове за социално интеграция чрез специфични подходи за реабилитация и създаване на знания, умения и компетенции.

Основни цели:

- Да се предоставят на бившите затворници умения и знания, които са от съществено значение за тяхното личностно развитие и социално включване

- Да насърчи процеса на реабилитация чрез подходящи учебни материали, методи и ресурси

- Да се ​​подобри капацитетът на обучителите за това как да предават житейски умения и иновативни решения в сферата на приобщаващата педагогика

- Да се ​​дигитализира качествено учебно съдържание и се използва ИКТ като начин да се повиши качеството на образованието за възрастни
 

- Учебна програма и методи за обучение

- Образователни дригитални инструменти

- Наръчник с насоки за адаптация

 

№: 2020-1-CZ01-KA204-078333

Финансираща програма: Еразъм +, KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA204-Стратегически партньорства в образованието за възрастни

Продължителност: 1.11.2020 – 31.10.2022

Партньори: Romodrom o.p.s.- Чехия, Xenios Polis. Culture, Science and Action- Гърция, CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD- Кипър, PRISM - PROMOZIONE INTERNAZIONALE SICILIA – MONDO- Италия, ASTIKI MIKERDOSKOPIKI ETAIREIA PROLIPSIS- Гърция, EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS- Кипър, Сдружение „Знам и Мога“- България, Spectrum Research Centre CLG- Ирландия;

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095