За проекта

 

Резултати

Име: Предпази ме: подкрепа за развитието на връстниците на младите хора за справяне със сексуалното насилие

Сексуалното насилие има значителен пагубен ефект върху младите хора, което води до дългосрочни пагубни въздействия, които причиняват социално изключване по отношение на отрицателни въздействия върху психическото и емоционалното здраве, развитие и благополучие в ключови части от живота им със сериозни резултати.
Чрез развитието на младежки работници и млади хора, „Предпази ме“ ще развие партньорски подход за справяне и повишаване на осведомеността и предотвратяване на сексуално насилие сред младите хора.

„Предпази ме“ ще повиши разбирането, осведомеността и набора от умения за младежки работници, като гарантира, че те притежават знанията както в защитата, така и в развитието на ръководена от младежи стратегия за връстници при справяне с проблемите на сексуалното насилие, преживени от младите хора.
Проектът „Предпази ме“ ще постигне това чрез създаването на три иновационни интелектуални резултати, предназнaчени да увеличат знанията, осведомеността и гражданското участие на младежкия сектор в преодоляването на сексуланото насилие сред 13 до 18 годишните.

  • Учебна програма за развитие на младежки работници
• Програма за обучение на младежи от връстници
• Мобилно приложение за цифрово обучение
 

Информация

№: 2018-3-UK01-KA205-060055
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на младежта Продължителност: 1.4.2019. – 31.3.2021.
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България;
ZNANSTVENO – RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER – Словения
London Youth (The Federation of London Youth Clubs) – Великобритания
RINOVAL LIMITED – Великобритания
HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER – Кипър
SOSU OSTJYLLAND – Дания
EUROCIRCLE ASSOCIATION – Франция
Уебсайт: www.keepmesafe.EU

 

projectslogo.keepmesafeПоради ограничените възможности за контакти поради карантина, Сдружение "Знам и Мога" използва всяка възможност да разпространи разултатите по проекта в България сред помощта на младежки работници.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095