Плакат палитра с добри образователни практики сертификати за участие

Уважаеми колеги и приятели,

Екипът на Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в третото издание на събитието “Палитра с добри образователни практики”, представящо добри образователни практики и възможности за професионално развитие. По време на събитието ще бъдат представени проекти, финансирани по Европейски програми в сферата на образованието, обучението и спорта, в които участва Сдружение „Знам и Мога“, както и проекти на участници в събитието.

Уважаеми колеги и приятели,

Екипът на Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да покани Вас и Вашите ученици да вземат участие в международна викторина и игра по проект Тримариум, реализиран от Сдружението като български партньор.

Уважаеми колеги и приятели,

Екипът на Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да ви покани да вземете участие във второто издание на събитието Палитра с добри образователни практики, представящо добри образователни практики и възможности за професионално развитие. По време на събитието ще бъдат представени проекти, финансирани по Европейски програми в сферата на образованието, обучението и спорта, в които участва Сдружение „Знам и Мога“, както и проекти на участници в събитието.

Щастливи сме да обявим началото на проект Тримариум: Широкоформатната симулационна игра като инструмент за подпомагане на сътрудничеството във формата на инициативата Трите морета. Проектът обхваща 7 държави и е адресиран към България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Хърватия. Неговата цел е да популяризира инициативата „Трите морета“ чрез международна онлайн викторина, насочена към млади хора, студенти и среди, оформящи определено мнение и поредица от състезания (турове) на иновативната полска стратегическа игра Интермариум във всичките седем държави.

Dear colleagues – representatives of youth organisations, structures and institutions working with youth,

From the behalf of Nikos Papakostas, co-founder of Inter Alia, a civic organisation and think-tank based in Athens, Know and Can Association is happy to announce a pan-European campaign “Life beyond EU Funding: Imagining a Different Role for Youth Organisations in Europe”

Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствие да ви поканим да вземете участие в събитие "Палитра с добри образователни практики", организирано от Сдружение „Знам и Мога“, представящо добри образователни практики създадени по Европейски програми и възможности за професионално развитие. По време на събитието ще бъдат представени проекти, финансирани с подкрепата на Европейската Комисия в сферата на образованието, в които участва Сдружение „Знам и Мога“, както и проекти на участниците в събитието:

SMIIM LogoОт 16 до 20 септември в Атина се проведе тренинг по проекта SMIIM.
По време на тренинга се взеха решения за промени в съдържанието и формата на платформата за да може тя да покрие по-широка целева група. Освен преводачи, платформата в на-близко бъдеще ще е удобно помагало на между културни и социални медиатори, като за тази цел ще бъде добавено съдържание и тестови упражнения.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095