За проекта

 

Резултати

projectslogo.YOUEUИме: # YouEU – Използване на потенциала на цифровите инструменти за укрепване на младежкото участие в демократичния живот на ЕС

Целта на проекта #YouEU е да засили връзката на младежите с ЕС и да насърчи активното участие на младите хора в демократичния живот на ЕС чрез използване на потенциала на цифровите технологии и насърчаване на онлайн дейности.

Специфични цели:

- Подобряване на уменията на младежките работници и професионалните организации в подкрепа на младите хора при използването на цифрови методи за демократично гражданско участие, така че да се разберат по-добре демократичните процеси в ЕС;

- Повишаване на осведомеността на младите хора относно електронната демокрация и начините за активно гражданско участие;

- Укрепване на транснационалното сътрудничество между младите хора и насърчаване на европейската цифрова публична сфера;

- Подготвяне на младежите за участие в конференция за бъдещето на Европа;

- Насърчаване на разбирането и усещането за обща европейска идентичност;
 

- #YouEU инструментариум: електронна книга с вградени връзки;

- Платформата #YouEU, достъпна на английски и на всички партньорски езици, съобразена с потребителя и с актуализация на съдържанието в реално време;

- #YouEU Уроци, свързани подкрепа за младежи на базата на опита от прилагането на цифровите технологии за активно гражданско участие;

- Провеждане на образователни семинари за повишаване на осведомеността за млади хора в 5 държави с общо 300 участници;
 

Информация

№: 2020-3-EL02-KA205-006730

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КД205- Стратегически партньорства в областта на младежта

Продължителност: 1.2.2021 – 31.1.2023

Партньори: UNIVERSITY OF PELOPONNESE, Гърция, Family and Childcare Center - branch in Skopje, Република Северна Македония, DIE BERATER UNTERNEHMENSBERATUNGS GESELLSCHAFT MBH, Австрия, Сдружение Знам и Мога, България, INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Испания, BeKnown S.P.C., Гърция;

Уебсайт: https://www.youeuproject.eu/

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095