За проекта

 

Резултати

Име: CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

Междукултурните компетенции (МК) са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на ИК е признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече образователни институции. Въпреки това степента, в която развитието на междукултурните компетенции е включено в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в частност за обучителите в сферата на ПОО. В резултат на това има много ПОО обучители, които са експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение, в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване.
 

Основната цел на проекта е да подпомогне повишаването на квалификациите на ПОО обучителите да предоставят интеркултурно обучение на своите ученици в България, Германия, Ирландия, Италия, Холандия и Полша до края на 2020г. Проектът ще постигне това чрез предлагане на лесен достъп до инструменти в областта на междукултурното обучение и предоставяне на учебни материали, включително инструкции за прилагане на теорията към междукултурното обучение.

В частност, специфичната цел на проекта е да създаде иновативен Онлайн каталог с инструменти за интеркултурно обучение, който ще бъде и Отворен Образователен Ресурс (ООР).
  - База данни с инструменти за интеркултурно обучение – колекция от инструменти, разработени в рамките на предишни инициативи и проекти. Отворени образователни ресурси в сферата на интеркултурното образование.
  - Обучителни материали - Материали под формата на електронно обучение, с упражнения и тестове, позволяващи самооценка на интеркултурните умения.
  - Ръководство за разработване на симулации за междукултурно обучение.

 

Информация

Номер: N°:2018-1-DE02-KA202-005051
Финансираща програма: Erasmus+, KA2, Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for vocational education and training
Продължителност: 01.10.2018 – 30.09.2020
Партньори:
assist GmbH – Германия
The Institute of Technology Tralee - Ирландия
DANMAR COMPUTERS – Полша
Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o. - Полша
Intercultural Business Improvement Ltd. – Холандия
RUNI Center – България
Diciannove - Италия
Уебсайт: https://cit4vet.erasmus.site/

 

Cit4VET logoПрез последните години глобализацията в целия свят, особено в Европа, нараства с бързи темпове. Наблюдава се и значителен ръст в миграционните процеси. Водени от различни подбуди, много хора се придвижват през страни и континенти: някои бягат от опасни райони, други търсят по-добро образование, доходоносна работа, лично удовлетворение или просто ново начало. В резултат на това все по-често глобалната среда в образователния или бизнес сектор е мултикултурна, поради което необходимостта от отлично междукултурно съзнание, чувствителност и компетенции е от решаващо значение. Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурното образование в ключови образователни пътеки.

Cit4VET logoТестовата фаза по проект CIT4VET приключи успешно и партньорите се събраха за своята последна среща на 11 септември 2020. Все още усложнената международна обстановка промени първоначалните планове срещата да бъде проведена в Холандия, като вместо това тя се състоя онлайн.
Въпреки дистанцията, събитието се проведе в обичайната атмосфера на изключителна хармония и разбирателство. Участниците детайлно анализираха обратната връзка от фазата на тестване, по време на която Отвореният онлайн каталог и Насоките бяха разгледани и тествани от ПОО представители и обучители във всички партньорски държави.

Cit4VET logoОфициалното тестване на продуктите на CIT4VET в България започна на 25 юни 2020 г. и продължи 6 седмици - до 7 август 2020 г. Онлайн платформата беше тествана от повече от 40 обучители и представители на ПОО, които предоставиха полезна обратна връзка както за силните страни и предимствата на платформата, така и препоръки за нейното подобряване.

Резултатите от проучването показват, че CIT4VET продуктите са високо оценени и добре приети от потребителите. 95,1% от анкетираните смятат, че Онлайн базата данни е увеличила знанията им за съществуващите образователни инструменти и ресурси в областта на междукултурните компетенции. Точно същия процент (95,1%) от потребителите заявиха, че инструментите и информацията, предоставени в продуктите на CIT4VET, ще им помогнат да бъдат по-информирани и компетентни в областта на културата и ще им помогнат да отговорят по-добре на нуждите на културно разнообразни групи обучаеми.

Cit4VET logoБългарското събитие за разпространение на резултати по проект CIT4VET бе проведено на 9 юли 2020 в хотел Ramada by Wyndham Sofia City Center, малко след като пилотните версии на платформата и продуктите бяха финализирани и пуснати за тестване, отчитайки възможността за затягане на противоепидемичните мерки през септември и невъзможността за провеждане на събитието тогава.
В допълнение към подробното представяне на проекта, партньорите, проведените дейности и създадени продукти, събитието беше безценна възможност за директна среща с представители на целевата група и демонстрация на различните видове материали и ресурси в платформата.

Cit4VET logoСлед месеци упорита, но ползотворна работа, партньорството по проект CIT4VET е почти на финала!

Интелектуалните продукти от проекта са разработени, преведени на всички национални езици и готови да бъдат тествани от основната целева група, на която са предназначени да помогнат – обучители и представители от областта на ПОО.

Ето кратък преглед на всеки CIT4VET продукт:

Cit4VET logoОсновна част от Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение са обучителните материали относно културата – материали за онлайн обучение, съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни компетенции.

Модулите имат за цел да насърчат ПОО обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни компетенции.

Учебният материал е разделен на пет модула, които дават информация за съответните междукултурни теми.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095