За проекта

 

Резултати

projectslogo.in4mareИме: Интелигентно обучение чрез информиране, вдъхновяване и ангажиране на възрастни обучаеми

Целта на проекта е да разработи обучение с иновативни методи на образование за възрастни.

Цели:

1) създаване на обучителни методи за институции, предлагащи образование за възрастни и предоставяне на знания на персонала на партньорските организации за това как да информират, вдъхновят и ангажират възрастните учащи в процеса на комуникация;

2) тестване на иновативни методи за комуникация и маркетинг в рамките на партньорството по проекта и събиране на най-добрите практики на сектора за образование за възрастни;

3) насърчаване на интелигентно образование;
 

- Инструкции за включване на възрастни учащи в иновативното образование

- Практически съвети под формата на цифрови образователни материали
 

№: 2020-1-EE01-KA204-077954

Финансираща програма: Еразъм +, KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA204-Стратегически партньорства в образованието за възрастни

Продължителност: 01.10.2020 - 30.11.2022

Партньори: Tartu Kutsehariduskeskus, Естония, EESTI VABAHARIDUSLIIT MTU, Естония, Сдружение Знам и Мога, България, Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente, Италия, CIAPE - CENTRO ITALIANO PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE, Италия, HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY, Финландия, MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL, Испания

 

IN4MARE project logo Нова среща по проект IN4MARE се проведе на 21 юни 2021 г. Обсъдихме разпространението на резултатите и разработването на продуктите по проекта.

IN4MARE project logo Нова онлайн среща по проект IN4MARE се проведе на 21 януари 2021 г. Обсъдихме разпространението на резултатите и разработването на продуктите по проекта.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095