За проекта

 

Резултати

projectslogo.rurallabyИме: Лаборатория за креативни идеи за младежи от отдалечени райони

Лаборатория за креативни идеи за младежи от отдалечени райони е проект за мрежа от експерименти, дискусии и обмен на идеи. Проектът цели да създаде дигитална платформа за сътрудничество и обмен на добри практики на младежи от отдалечени райони, насърчаваща предприемаческия дух и стартиране на проекти за местно развитие в различни отдалечени райони.

Цели:

 • Насърчаване на критичното мислене на младежи от отдалечени райони;
 • Насърчаване на мотивацията и участието на младите хора чрез структура за гражданско участие, която ще доведе до създаването на дигитална платформа;
 • Създаване на пространства за обучение и обмен на добри практики в отдалечени райони в различни сфери на дейност;
 • Споделяне на иновативни и креативни техники, методи и стратегии, включително прилагането на ИКТ;
 • Обмен на граждански, езиков, културен и социален опит;
 • Популяризиране на културната идентичност на отдалеченита райнови в европа по иновативен начин и генериране на дейности с голямо социално въздействие;
 
 • ИНВЕСТИРАНЕ В ОТДАЛЕЧЕНИ РАГИОНИ
 • УКРЕПВАНЕ НА МРЕЖИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
 • ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ
 • ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ
 • ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
 

Информация

№: 2018-2-ES02-KA205-011745

Финансираща програма: Еразъм+, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КД 205: Изграждане на капацитет в областта на младежта

Продължителност: 01.09.2018 – 30.06.2020

Партньори: Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro- Испания, Сдружение Знам и Мога- България, FRAUGA Associação para o desenvolvimento integrado de Picote- Португалия,  ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA- Република Северна Македония, CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI- Румъния, ACROSSLIMITS LTD- Малта, UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA- Гърция, EUROPOS SOCIALINIS VERSLUMO UGDYMO IR INOVATYVIU STUDIJU INSTITUTAS- Литва Tudás Alapítvány- Унгария;

Уебсайт: http://rurallaboratory.eu 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095