За проекта

 

Резултати

projectslogo.yo.usИме: Използване на театъра от младежки работници за увеличаване на креативността

YO.US.T.A.R. се фокусира върху театъра и сценичните изкуства като начини за насърчаване на социалното включване на младите хора, чрез иновативни театрални методи. Проектът има три общи цели:

1. Да увеличи социалното включване на младите хора чрез театър, надграждайки европейските ценности за приемане на многообразието и толерантността и насърчаване на междукултурния диалог.
2. Да се даде на младите хора пространство, където да могат да използват театъра за насърчаване на самочувствието, самосъзнанието и увереността им в нова и стимулираща среда;
3. Да предложат на служителите, работещи с младежи в театри и неправителствени организации, метод (инструментариум YO.US.T.A.R.), който ще даде възможност за по-задълбочено разбиране на техните клиенти и ще повиши професионалните им умения в областта на изкуството и социалното включване.

 

- Литературен преглед и методологическа рамка

- YO.US.T.A.R. инструментариум с пилотни сесии във всички страни партньори, където 210 младежи с по-малко възможности ще бъдат обучени на YO.US.T.A.R. методологията

- Препоръки за практикуващи и сравнителен анализ, където театралният персонал и младежките работници ще намерят полезни съвети за работа с театрални техники с младежи с по-малко възможности
 

Информация

№: 2020-1-IT03-KA227-YOU-020563

Финансираща програма: Еразъм+, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Партньорства за творчество

Продължителност: 01.03.2021 - 28.02.2023

Партньори: CENTRO INTERCULTURALE ARTISTICO SICILIANO – LA GUILLA, Италия, MOSAIC POLITISMOS & DIMIOURGIKOTITA, Гърция, Сдружение „Знам и Мога“, България, MIR AKADEMIEN AB, Швеция, ProSoc - drustvo za implementacijo projektov in razvoj socialnega podjetnistva, Словения, ASSOCIATION KULTURANOVA UDRUZENJE, Сърбия, ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Испания

Уебсайт: https://youstar.info/

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095