Професионално образование

 

 

 
 

Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

, , ,

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

, , ,

Цифров иновативен хъб за облачни услуги

,

Повишаване на професионалните компетентности в областта на меките умения за ИТ специалисти

,

Подпомагане на социалното предприемачество във висшето образование за просперитет на обществото

, ,

Обучение по дигитални умения за добри практики и модерни решения в сферата на професионалната заетост

, , ,

Насърчаване на цифровия преход в училищата за ПОО

, , ,

Въвеждане на микроудостоверенията в цифровата ера на ПОО

, , ,

Приспособяване на училището към предизвикателствата на съвременното цифрово професионално образование

, , , ,

 
 

microvetlogoМиналата седмица в Утрехт, Нидерландия, се проведе обучение по проекта.

По време на обучението обсъдихме и работихме в областта на признаването на микрокредити в страните от консорциума. Също така усъвършенствахме знанията и уменията си в областта на микропотвържденията.

Обучението е пряко свързано с един от основните резултати на проекта: Рамка за посланици на микрокредити като преход към цифровата ера на микрокредитите чрез възлагане на ролята на посланик на микрокредити на членове на персонала. Тези посланици ще поемат отговорността да създадат вътрешен екип, който да работи по включването на микрокредитирането в редовното предоставяне на обучение, както и да съобщава подхода на съответните целеви групи.

Очаквайте още новини!

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095