За проекта

 

Резултати

Име: Работа с деца и юноши в Янакала (Финландия)

Проектът е насочен към подобряване на знанията на младите хора за Европа, международните възможности и представянето на положителни модели за подражание за различните начини на живот, чрез откриване, обучение и благополучие към по-добър живот.

Цели:

  1. Младежка работа: Участие на доброволци в планирането и ръководенето на младежки клубни дейности, развлекателни дейности и международни лагери.
  2. Образование: подпомагане на доброволци заедно с училищния персонал в различни уроци и клубове.
 
  • За децата от Янакалa: узнаване на възможностите, които имат за международно образование и повишено ниво на толерантност към различните култури.
  • За доброволците: опит в международния доброволчески труд и повишаване на знанията и уменията за работа с деца
 

Информация

№: 2015-2-FI01-KA105-009129

Финансираща програма: Еразъм+, KA1 Младеж, Европейска доброволческа служба

Продължителност: 01.08.2015 – 01.09.2016

Партньори:

Сдружение „Знам и мога“ - България,

Janakkalan kunta sivistystoimi - Финландия

Experiment e.V - Германия

 

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095