Деца и младежи

 

Развиващи програми за деца и младежи

Основната цел на всички програми на Сдружение „Знам и Мога“ е децата и младежите да възприемат себе си и другите такива, каквито са, да се научат да бъдат толерантни, да са наясно със възможностите и уменията си, да бъдат уверени, гъвкави и устойчиви на негативните влияния на околната среда.

 

І. Развиваща програма „Аз научавам” за 8-10 годишни деца

Програмата е предназначена за учениците в начален курс. Насочена е предимно към развитие на внимание, памет, концентрация, творчески възможности, определяне и разширяване на интересите на децата.

Програмата позволява в игрова форма:

 1. да се усвояват сложни понятия и предмети от околния свят;
 2. да се развият речевите способности на децата;
 3. да се развиват внимание, координация, търпение и пространствено виждане и така наречената “вътрешна спирачка” – навик да се сдържат когато е необходимо;
 4. да се развиват фантазията и творческите способности;
 5. да се подобрят способностите на детето към спокойно и толерантно общуване с други деца.

 

II. Развиваща програма „Аз мога” за деца от 10 до 13 годишна възраст

Програмата е предназначена за учениците от среден курс. Насочена е предимно в посока на интелектуално развитие, самостоятелно и нестандартно мислене.

Програмата позволява:

 1. комплексно развитие на внимание, памет, реч, наблюдателност;
 2. развитие на нестандартно мислене посредством решаване на различни умствени пъзели, главоблъсканици и логически задачи;
 3. формиране на рационални начини на мислене, които ще подпомагат усвояването на съдържанието на учебния материал;
 4. работа с различни интелектуални игри, с които се усъвършенстват креативното мислене и се засилват познавателните процеси;
 5. развитие на организационни способности.

От особено значение е факта, че програмата стимулира не само интерес към краен успех, но и към самия процес на мисленето и разширява сферата на интересите и творческите способности при децата.

 

III. Развиваща програма „Аз съм” за юноши от 14 до 18-годишна възраст

Програмата е предназначена за ученици от горен курс. Свързана е с осъзнаване на собствената им личност и възможности, умения за общуване и начини да отстояват себе си. Програмата включва тестови проучвания на личността, симулативни игри, казуси и креативно-развлекателни занимания.

Програмата позволява:

 1. формиране на положително отношение към себе си;
 2. личностно развитие;
 3. развитие на меки и комуникационни умения;
 4. формиране на ценностна система и цели свързани с бъдещето им;
 5. умения за организиране и управление на времето;
 6. професионално ориентиране;
 7. подобряване силата и гъвкавостта на ума и развитие на творческите способности;
 8. дискутиране и отстояване на позиция, решаване на казуси и вземане на оптимални решения.

Програмите стартират при събиране на група от минимум 6 деца/юноши. Занятията могат да се провеждат в учебните зали на Сдружение „Знам и Мога” или по предварителна заявка в училището на ученика. Занятията се провеждат един път седмично в рамките на 45-60 минути, в зависимост от възрастта. Сдружението организира безплатни демонстрации на занятията по предварителна заявка. За допълнителна информация може да изпратите запитване по имейл или да се обадите на посочените телефони

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095