За проекта

 

Резултати

projectslogo.schools.engageИме: Училищно включване: обучение за предоставяне на услуги като средство за насърчаване на активно гражданство

Проектът има за цел да разработи, тества и валидира иновативен образователен курс учители, преподаващи в средното образование, който се основава на обучение за предоставяне на услуги.

Цели:

1) Подобряване на професионалното развитие на учителите, чрез предостявяне на иновативни преподавателски практики и методи, свързани с обучение за услуги и обучението по гражданство участие.

2) Тестване и прилагане на методи за обучение за услуги  в четири европейски държави (Германия, Гърция, България и Кипър) и увеличаване на гражданското участие на учениците, укрепване на техните демократични ценности и култивиране на компетентности за активно гражданство като критично мислене, сътрудничество, социална отговорност, застъпничество и др.
 

- Програма за обучение на учители

- База данни с обучители материали за обучение за предоставяне на услуги

- Инструментариум за обучение за предоставяне на услуги

- Онлайн курс
 

Информация

№: VG-IN-BY-20-24-077333

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование;

Продължителност: 1.12.2020 - 30.11.2022

Партньори: FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG- Германия, STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE- Гърция, CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD- Кипър, Сдружение „Знам и Мога“- България,

93. СУ – "Александър Теодоров – Балан", EKPEDEFTIRIA VASSILIADI- Гърция;

Уебсайт: https://schoolsengage.eu/

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095