За проекта

 

Резултати

projectslogo.s4bИме: Дигитални меки умения за смесено обучение

Общата цел на проекта S4B е укрепване и подпомагане на учителската професия чрез създаването на иновативни методи, насочени към подобряване на ключовите способности и нагласи, необходими за ефективното прилагане на дигиталното обучение и правилното функциониране в новата образователна реалност. За да се постигне това, проектът има следните цели:

- Да изгради силна партньорска мрежа от 7 участващи организации в 4 европейски държави.

- Да разработи система за обучение по умения за учене, основана на практически дейности.

- Да обучи учителите на този прост и ефективен метод за придобиване на умения, основан на видеа и задачи, които ще създадат навици за постигане на успехи.

- Да предложим подкрепа на образователната система в процеса на цифрова трансформация на образованието.
  - ОТКРИВАНЕ НА ПЪТЯ: помощен инструментариум за учители и образователни експерти под формата на изследователски доклад, чиято цел е да се създаде карта на 12-те най-важни меки умения, необходими за ефективно и успешно управление на цифровия учебен процес.
- ПРЕМИНАВАНЕ ПО ПЪТЯ: дидактически инструментариум, целящ да подпомогне учителите и образователния персонал в процеса на придобиване и усъвършенстване на техните меки умения, необходими за подобряване на педагогическата им работа в цифрова среда.
- УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ПО ПЪТЯ: наръчник с насоки за практическо прилагане на изследователския доклад, в който са очертани 12-те ключови цифрови умения, както и инструментариума за обучение.
 

Информация

№: 2021-1-BG01-KA220-SCH-000032462

Финансираща програма: Еразъм+, KA220- Партньорства за сътрудничество в сферата на училищното образование

Продължителност: 1.11.2021 - 31.10.2023

Партньори: 145 училище „Симеон Радев“- България, Сдружение Знам и мога- България, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA- Румъния, GROWTH COOP S.COOP.AND- Spain, ASDPESO- Португалия, LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE"- Romania, Colegio Séneca S.C.A.- Испания;

 

 

projectslogo.s4bУважаеми колеги и приятели, Сдружение Знам и Мога има удоволствието да ви представи един от най-новите ни проекти в партньорство със 145 ОУ "Симеон Радев" и партньори от Румъния, Испания и Португалия - "Дигитални меки умения в смесеното обучение - Проект S4B" (№ 2021-1-BG01-KA220-SCH-000032462).

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095