За проекта

 

Резултати

Име: Цифров иновативен хъб за облачни услуги

Услугите, базирани в облаци, бързо нарастват в глобалната и европейската икономика. Технологиите се променят бързо и скоро ще има и 5G технология, предлагана в бизнес решенията. В миналото облаците са били среда за хостинг на виртуални машини и осигуряване на съхранение на данни. В днешно време облаците са среда, която предлага различни видове услуги, например инструменти за машинно обучение и софтуер като услуга (SaaS). Облачните среди са изключително гъвкави и могат да разпределят различни количества мощност от процесора от малки до огромни като количества данни за анализ. Данните могат да бъдат извлечени в облачна среда от различни източници, например от хранилища на данни и от сензори през хъба в интернет на нещата (IoT) приложения. Има много теми и иновации в цифровите услуги в различни области на индустрията / бизнеса, които могат да бъдат разработени.

Целта на този проект е да се развие общоевропейски, транснационален, взаимосвързан модел на услуга за развитие (платформа) и мрежа, базирана на облачни и мобилни технологии (4G / 5G). В разработения модел най-новите инструменти на облачните и мобилни технологии могат да се използват за практически обучителни сесии, иновативно сътрудничество и за иновативно развитие на пилотни проекти за професионални постижения и компании. Ще бъдат създадени пет дигитални центъра за иновации за облачни услуги в партньорските държави. Тези центрове ще бъдат среда за учене и развитие за ученици в ПОО, както и среда за обслужване и услуги за компании, за да коригират бъдещите си възгледи, ноу-хау, умения и създаване на цифрови услуги. Основното доказателство за концепцията е разработеното за програмата обучение в хъбовете. Създадените хъбове са взаимосвързани и най-добрите практики ще се прехвърлят към другите центрове и среди за разработка, специално организирани от доставчици на ПОО.
  Проектът създава нов иновативен хъб, като среда за обучение и развитие, а в същото време е инструмент за доставчиците на ПОО (нива на EQF 4-7). Проблемите с развитието идват направо от различните индустрии / бизнес, където се изискват облачни базови услуги и най-новите знания и ноу-хау чрез кодиране на такива системи. Второ, тази тема е съсредоточена силно върху информационните и комуникационни въпроси като основно съдържание.
 

Информация

N°: 612656-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-SSA-P
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Секторни алианси на уменията
Продължителност: 01.11.2019 – 31.10.2021
Партньори:
HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY – Финландия
NOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA – Португалия
СДРУЖЕНИЕ ЗНАМ И МОГА - България
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – България
ASSOCIACAO PARA O POLO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO, COMUNICA – Португалия
HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY – Финландия
HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI - HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKA – Финландия

ALGEBRA UNIVERSITY COLLEGE - Хърватия
CROATIAN EMPLOYERS' ASSOCIATION - Хърватия
TARTU LINN – Естония
AS BCS KOOLITUS - Естония

Уебсайт: https://dihubcloud.eu/

 

 

 

DIHUB Logo

Уебинарът на DIHUB за преподаватели (учители) за Azure в образованието наближава! Той ще се проведе този петък, 14-ти, онлайн, в 11 ч. централно европейско време.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095