За проекта

 

Резултати

Име: TAKE OFF

Проектът е насочен към младите хора, с по-малко възможности, от регион  Нова Аквитания. На доброволците се предлага възможност да участват в ежедневните дейности

на тяхната организация домакин. Програмата предвижда работа с деца или юноши, дейности с хора с увреждания, творчески дейности и др.

Цели: Да направим Европейската доброволческа служба по-достъпна за „NЕЕТ“ (хора от 16 до 24г., които не учат и не работят) и младежите с по-малко възможности, като им даде шанс да добият международен опит в доброволческата дейност и работа.

 
  • Подобряване на уменията и знанията на доброволците в областта на работата с деца и възрастни хора. Една от възможностите за това е работата в центъра за ежедневна грижа на Сдружение „Знам и мога“, чрез използване и изпълнение на творчески дейности, и обучение по френски  език. Доброволческа работа в център за възрастни хора и социални дейности „Милосърдие“.
  • Повишаване на популярността на програмата: Европейската доброволческа служба.
 

Информация

№: 2017-2-FR02-KA135-013274

Финансираща програма: Еразъм+, KA1 Младеж, Европейска доброволческа служба

Продължителност: 01.08.2017 – 30.08.2020

Партньори: Сдружение „Знам и мога“ - България, Pistes- Solidaires - Франция

 

projectslogo.takeoffС цел да подобрим работата си по проектите за доброволчество, решихме да обсъдим с нашите доброволки по проект Take Off какви са техните очаквания и страхове, свързани с проекта. Вижте какво ни каза Мейлис.

projectslogo.takeoffС цел да подобрим работата си по проектите за доброволчество, решихме да обсъдим с нашите доброволки по проект Take Off какви са техните очаквания и страхове, свързани с проекта. Вижте какво ни каза Ояна.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095