За проекта

 

Резултати

Име: T-BOX

Едно от най-големите предизвикателства пред образователната система в Европа е ранното отпадане от училище сред ученици от V-VII клас. След завършване на началния етап на образование, нивото на демотивация сред учениците постоянно нараства. Дългосрочните негативни последици от тази тенденция са рискът от преждевременно отпадане от училище, изолация и слаби академични постижения.

Повечето образователни експерти споделят мнението, че един от ключовите фактори, влияещи върху мотивацията и ангажираността на учениците в образователния процес, е ефективният педагогически подход, което естествено превърна учителите в основна целева група на проекта.

Десет организации от пет европейски държави (България, Полша, Испания, Португалия, Дания) ще работят за създаване на иновативен образователен метод за подпомагане на учителите по различни предмети по време на ежедневната им работа с ученици от класове V-VII.

Основната цел на иновативния инструмент е да се повиши капацитетът на учителите да стимулират активно участие и да поддържат устойчива мотивация за учене сред учениците от класове V-VII.

   
  • T-BOX (или Кутия на учителя), която се състои от многоезичен набор от карти, съдържащи описания на методи / дейности за интерактивна работа с ученици, които да се практикуват в класната стая, което спомага за повишаване интереса и мотивацията на учениците към ученето. T-BOX съдържа набор от 25 дейности, които могат да бъдат използвани от всеки учител по всеки предмет, без нужда от специално обучение, огромен времеви ресурс и допълнителни материали. Картите са групирани в 5 категории: "Движение"; "Емоции"; " 5-те сетива: слух, вкус, мирис, докосване, визия"; "Мисловни процеси"; "Артистичност".
  • Мобилно приложение, базирано на T-BOX картите, което предоставя допълнителни функции като възможност за оценяване и обратна връзка, споделяне и връзки към допълнителни ресурси.
 

Информация

№: 2017-1-BG01-KA201-036292
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование
Продължителност: 01.10.2017 - 30.09.2019
Партньори: 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов” – България
Сдружение Знам и Мога – България
Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia – Португалия
APLOAD Lda – Португалия
COLEGIO CARLOS V – Испания
Defoin – Испания
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim – Полша
Danmar Computers – Полша
Korup Skole – Дания
BrainLog – Дания

 

T BOX Logo WebНа 3 и 4 септември 2019г. в Гранада, Испания се проведе четвъртата, заключителна партньорска среща по проект T-BOX.
В началото на срещата бяха представени резултатите от националното тестване на картите T-BOX, финалната версия на мобилното T-BOX приложение, както и резултатите от неговото национално тестване – участници, организация, обратна връзка и т.н. Бяха обсъдени настоящите и бъдещи дейности за разпростанение на резултатите от проекта.

T BOX Logo WebВ периода между ноември 2018 и март 2019, Сдружение Знам и мога проведе тестване на T-BOX картите в детската занималня за ученици от първи до четвърти клас. Тестването на инструментите с ученици от тази възраст не беше част от първоначалния план, заложен в проектното предложение. Причината, поради която решихме да изпробваме дейностите с по-малки ученици беше да добием представа до каква степен продуктът би могъл да се използва с по-широка целева група, като по този начин да се увеличи неговата добавена стойност.

T BOX Logo WebВ рамките на няколко седмици в начално училище "Архимандрит Зиновий" в град Радомир се проведе тестване на образователни карти по проект T-BOX. Дейностите се тестваха със сборна група ученици от 3 клас, възраст 9-10 години в рамките на извънкласни дейности, организирани от Сдружение Знам и Мога. Избрани бяха методи от всички катогории, съобразени с възраста на децата.

T BOX Logo WebНа 6 декември 2018 Център за развитие на човешките ресурси проведе годишната си Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Целта на събитието е да бъде направен обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“, както и да бъдат отличени най-добрите проекти в сферата на образованието.

T BOX Logo WebНа 25 и 26 октомври 2019г. в град Оденсе, Дания се проведе третата партньорска среща по проект T-BOX, любезно организирана от датските ни партньори Korup School и BrainLog.
Всички партньори бяха приветствани от домакина на срещата – директора на Korup School. В началото на срещата бяха представени T-BOX картите и тяхната кутия. Бяха обсъдени въпросите относно тяхното тестване – по какъв начин ще се осъществи, в рамките на какъв период и сред колко ученици.

T BOX Logo WebПрез октомври 2018 приключи първата година от проект T-BOX. С радост можем да заявим, че през първите 12 месеца на проекта партньорите работиха много усилено и създадоха първия интелектуален продукт, а именно Кутията на учителя (T-BOX). Във всяка кутия се съдържат карти с описания на разнообразни неформални дейности, целящи да подобрят мотивацията и концентрацията на учениците по време на учебния процес.

T BOX Logo WebЦветният град Майа в Португалия стана домакин на втората партньорска среща по проекта с любезната подкрепа на партньорите от Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia и APLOAD Lda. Събитието се проведе на 4-5 април 2018 и в него участваха представители на всички партньорски организации. Основната цел на срещата е обсъждане на постигнатите резултати до момента и определяне на действията на партньорите в бъдеще.

T BOX Logo WebБюлетин №1 по проект "T-BOX" можете да свалите от тук!

Приятно четене!

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095