За проекта

 

Резултати

projectslogo.UP2BИме: Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация

Ранното напускане на училище е комплексен проблем, който се причинява от смесица от множество лични, социални, икономически, образователни или семейни причини. Училищата играят основна роля в процеса на редуциране на преждевременното отпадане от образователната система, но те нито могат, нито трябва да работят самостоятелно. Необходимо е да се възприеме по-гъвкав подход и да се комбинират усилията на различни заинтересовани страни в процеса на намаляване на процента отпадащи ученици на ниво ЕС – ученици, родители, учители и педагогически персонал, оператори в бизнес сектора и на пазара на труда, политици и неформални образователни институции.

Основните цели на проект UP2B са:
- Повишаване на атрактивността на училището, намаляване на нивото на преждевременно отпадане на ученици
- Улесняване на процеса на преход между образователната система и пазара на труда
- Насърчаване на активното гражданство на учениците чрез повишаване на осведомеността относно пазара на труда
- Насърчаване на европейското гражданство и ценности

Целеви групи:
• Ученици между 12 и 16 години
• Учители и педагогически персонал
• Училищна общност (директори, родители, съветници)
• Оператори на пазара на труда

 

• Онлайн платформа с обучителни ресурси и инструменти

• Атрактивен наръчник, в който по ясен начин ще бъдат демонстрирани взаимовръзките между различните професии и учебните предмети

• Компендиум с педагогически инструменти свързани с гражданството и пазара на труда – кратки, практични и атрактивни дейности, целящи да повишат мотивацията и ангажираността на учениците

• Онлайн компендиум – дигитални инструменти и дейности за подобряване на атмосферата в класната стая

 

Информация

№: 2019-1-PT01-KA201-061346
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в сферата на училищното образование
Продължителност: 31.12.2019 - 29.6.2022

Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България;
APLOAD Lda – Португалия;
Universidade do Porto – Португалия;
Terras Dentro – Португалия;
University of Çukurova – Турция;
Çukurova Kaymakamligi – Турция;
BrainLog – Дания;
Rigas Pardaugavas Pamatskola – Латвия;
CETEM - Испания

Website: http://up2b.eu/

 

 

Радваме се да съобщим, че започваме работата си по третия продукт по проекта - Компендиум с педагогически инструменти, свързани с гражданството и пазара на труда - кратки, практични и атрактивни дейности, целящи да повишат мотивацията и участието на учениците.

Въпреки необичайната ситуация, партньорството по проект UP2B продължава работата по изпълнението на дейностите!
Миналият петък имахме онлайн среща с нашите партньори, за да обсъдим какво сме направили до този момент и как можем да организираме бъдещите си дейности предвид въздействието на пандемията причинена от Covid-19 на национално и международно ниво.

Партньорството взе решение да изпрати молба до португалската Национална агенция за удължаване на проекта с още 6 месеца. В случай че тази заявка бъде одобрена, крайната дата на проекта ще бъде 29 декември 2022 г. (вместо сегашния 29-ти юни 2022 г.), което също ще позволи тестването на продуктите от проекта да се извърши през още един учебен срок.

Следващите стъпки преди партньорството ще бъдат разработването на мрежова платформа и хранилище за учебни материали - IO1 - Общност на практиките „Училище и работа“ и Активно хранилище zа учебни материали и IO2 - „Наръчник за съвпадение на училище и работа“, обхващащ възможно най-широк кръг от учебни предмети (STEM, изкуства, спорт, гражданство и други).

Следващата среща в партньорство лице в лице беше планирана за 12-13 октомври 2020 г. в Рига, Латвия. Поради несигурната ситуация по отношение на международните пътувания, тя ще бъде отложена.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта: https://up2b.eu/

На 12 февруари 2020 Знам и Мога отпътува за една от любимите си дестинации – невероятният и цветен град Порто в Португалия. Причината беше участие в първата партньорска среща в рамките на един от най-новите ни проекти – UP2B-Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация, която се проведе на 13 и 14 февруари 2020г. Много сме радостни от възможността да работим отново с едни от най-старите ни и доверени партньорски организации, както и от запознанството ни с някои нови партньори.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095