За проекта

 

Резултати

projectslogo.DimeИме: Дейности за приобщаване и заетост за етническите малцинства и мигрантите в МСП и НПО

Проектът DIME ще подкрепи социалната и икономическата интеграция на мигрантите и етническите малцинства чрез повишаване на осведомеността и обучение на работодатели в МСП и НПО.

Цели:
- Провеждане на проучване на терен с работодатели

- Разработване на учебни материали за многообразието и приобщаването на работното място

- Провеждане на обучение за 40 организации, обхващащи 400-600 работодатели

- Повишаване на осведомеността относно дискриминацията на пазара на труда въз основа на етническа принадлежност в страните партньори и ЕС

 

- Анализ на пречките пред заетостта на мигрантите и етическите малцинства от гледна точка на работодателите

- Разработване на методология и обучителни материали за работодатели за насърчаване на разнообразието и социалното включване на работното място в МСП и НПО

- Обучение за обучители и пилотни дейности
 

Информация

№: 963161-DIME-REC-RDIS-DISC-AG-2020

Финансираща програма: Права, равенство и гражданство

Продължителност: ноемрви 2020 – октовмри 2022

Партньори: Сдружение Знам и Мога, България, MIR Akademien, Швеция, CEIPES, Италия, Business College Helsinki, Финландия

 

DIME4

Консорциумът по проекта DIME - Сдружение "Знам и мога" в България, Centro Internazionale per la Promozione dell'educazione e lo sviluppo в Италия, Helsinki Business College Ltd. във Финландия и MIR Akademien AB в Швеция с гордост представя електронната платформа с обучителни материали за управление на многообразието в малки и средни организации!

DIME4

След две години, изпълнени с упорита работа, предизвикателства и професионално удовлетворение, консорциумът по проекта DIME се срещна лично за последната партньорска среща. Събитието се проведе в сградата на координатора на проекта Сдружение "Знам и мога" в София, България, на 26 септември 2022 г., в навечерието на Международната конференция "Управление на многообразието и приобщаване на работното място", която е заключителното събитие на този ползотворен проект.

DIME4

 Екипът на Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международна конференция "Управление на многообразието", свързана с реализирането на проект DIME (Diversity Management and Inclusive Employment for ethnic minorities and migrants in SMEs and NGOs) по Програма "Права, равенство, гражданство и ценности" на ЕК.

DIME4

Непосредствено след международното събитие за обучение на фасилитатори консорциумът DIME организира втората партньорска среща лице в лице в Палермо, Италия, на 19 май 2022 г. Домакин на събитието беше CEIPES и в него участваха представители на всички партньорски институции - Сдружение "Знам и мога" от България, Centro Internazionale per la Promozione dell'educazione e lo sviluppo от Италия, Helsinki Business College Ltd. от Финландия и MIR Akademien AB от Швеция.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095