За проекта

 

Резултати

projectslogo.pairИме: Физическа активност след смяна на колянна или тазобедрена става

Европейският проект PAIR ще разработи и популяризира протокол за физическа активност за хора, претърпели операция за цялостна смяна на тазобедрена или колянна става.

Основната цел на проекта е да се популяризират на европейско ниво споделени знания, методи и подходи в подкрепа на пациентите да си възвърнат функционирането, оптималната физическа активност и участието в социални и професионални дейности след пълна смяна на тазобедрената или колянната става.

Адекватната физическа активност осигурява много ползи, включително подобрени физически функции, намален риск от падане, намалена смъртност, подобрени когнитивни функции, независим живот и активно участие в социалния и икономически живот на общността.

  PAIR протокол за упражнения за хора със сменена тазобедрена или колянна става, който ще бъде прилаган след приключване на рехабилитационното им лечение.
 

Информация

№: 613008-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SCP

Финансираща програма: Еразъм+: Спорт: Партньорства за сътрудничество

Продължителност: 01/01/2020 - 31/12/2022

Партньори: THE UNIVERSITY OF BOLOGNA (Италия), RIZZOLI ORTHOPAEDIC INSTITUTE (Италия), CAROL DAVILA” UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY (Румъния), UNIVERSITY OF GRONINGEN (Холандия), NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Норвегия), SKANE LANS LANDSTING - HASSLEHOLM HOSPITAL, (Швеция), MEDEA (Италия), СДРУЖЕНИЕ ЗНАМ И МОГА (България)

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095