S.M.I.L.E II

За проекта

 

Резултати

Име: S.M.I.L.E II – Подпомагане на мобилността чрез международен опит в обучението

Проектът е предназначен за италиански доброволци, които идват в България за 6 месеца и получават международен опит в областта на доброволчеството и работата с деца, възрастни хора и хора с увреждания.

Цели:

  1. Работа в офиса на Сдружение "Знам и мога" по проекти за социална интеграция.
  2. Работа с деца в центъра за ежедневна грижа на Сдружение „Знам и мога“ чрез използване и изпълнение на творчески дейности, и изучаване на италиански език.
  3. Доброволческа работа в центъра за деца с увреждания и социална интеграция в Благовещение (част от Каритас - България).
  4. Доброволческа работа в център за възрастни хора и социални дейности „Милосърдие“.
 
  • Международен опит в обучението на доброволци в областта на социалната работа: подобряване на уменията за работа с деца, възрастни хора и хора с увреждания.
  • Популяризиране на доброволческата дейност сред младите хора в партньорските държави.
 

Информация

№: 2016-3-IT03-KA105-010079

Финансираща програма: Еразъм+, KA1 Младеж, Европейска доброволческа служба

Продължителност: 01.11.2017 – 29.05.2018

Партньори: CEMEA del Mezzogiorno onlus - Италия, Сдружение „Знам и мога“  - България

Уебсайт: https://www.progettosmile.eu/

 

Доброволческата служба на Джована продължава! Вижте какво още ни разказа тя.

logo smileДоброволческата служба на Джована продължава! Вижте какво още ни разказа тя.

Вижте още от вдъхновяващия опит на Джована!

logo smileДжована продължава да ни вдъхновява! Вижте още от нейния опит!

Работата по проект S.M.I.L.E II продължава- нашият добвоволец е в България!

logo smileРаботата по проект S.M.I.L.E II – Support Mobility through International Learning Experience (№ 2016-3-IT03-KA105-010079) по програма Eвропейска доброволческа служба продължава!

Продъжлава работата по проект S.M.I.L.E II- избрахме доброволец!

logo smileСдружение "Знам и Мога" продължава своята работа по проект на Европейска доброволческа служба (EVS)- S.M.I.L.E II – Support Mobility through International Learning Experience (№ 2016-3-IT03-KA105-010079).

Стартира проект S.M.I.L.E II

logo smileСдружение "Знам и Мога" започва работа по проект на Европейска доброволческа служба (EVS)- S.M.I.L.E II – Support Mobility through International Learning Experience (№ 2016-3-IT03-KA105-010079).