За проекта

 

Резултати

Име: ACTLIFE: Физическата активност-инструментът за подобряване на качеството на живот при хора с остеопороза

ACTLIFE се фокусира върху разработването и разпространението на протокола „ACTLIFE“ в цяла Европа, насочен към вторичната и третичната профилактика на последиците от остеопороза чрез физически дейности. По-специално, проектът има за цел да се справи с костната минерална плътност и страх от падане при хора с остеопороза.

Цели:

  1. Идентификация, оценка и споделяне на програма за упражнения, предназначена за хора с установена остеопороза.
  2. Повишаване на информираността за взетите решения или тези,които предстоят, в областта на здравеопазването. Популяризирането на спорта и физическата активност чрез прилагане на протокола ACTLIFE в рамките на местните и националните програми за здравеопазване.
  3. Улесняване на участието на хората с остеопороза в програмите за физическа активност.
  4. Привличане на политици за разработване на информационни кампании за здравословен начин на живот, насърчаване на специфичните курсове, базирани на протокола ACTLIFE.
  5. Застъпничество и разпространение
 
  • Анализ на европейския опит и литературен преглед на физическите упражнения за остеопороза с цел придобиване на знания и опит относно състоянието на остеопорозата.
  • Разработване на протокола ACTLIFE: да се изработи най-обещаващата интервенция от упражнения, за да се отговори на намаляването на риска от фрактури чрез усилване и заздравяване на костите,
  • Пилотно проучване ACTLIFE за оценка и тестване на оптимизирания протокол.
 

Информация

№: 590371-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SCP

Финансираща програма: Еразъм +, Спорт

Продължителност: 01.01.2018 - 31.12.2020

Партньори: Università di Bologna- Италия, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI-Италия, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Германия, Centre for Physical Activity and Health- Ирландия, University of Ulster-Финландия, Laurea University of Applied Sciences-Финландия,

Mary Immaculate College-  Ирландия,

Сдружение „Знам и мога“– България

Уебсайт:  https://site.unibo.it/actlife/en

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095