За проекта

 

Резултати

Име: Насърчаване и включване на обучителната програма „STEM“ (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Наука, Технологии, Инженерство и Математика в учебната програма на училищата чрез използването на концепции,инструменти и дейности за програмиране

“STEM” квалифицираната работна сила е и ще бъде много търсена в Европа. Свободните работни места в ЕС в сферата на информационните и комуникационни технологии до 2020 г. ще бъдат 825 000 и ще се запълнят трудно поради недостига на квалифицирана работна сила.

Проектът има за цел да създаде и предостави набор от образователни ресурси и материали за популяризиране, подпомагане и ефективното използване на осезаеми програмни инструменти и концепции от страна на учителите в  класните стаи (в началните училища основно), докато преподават теми, базирани на „STEM“ програмата. Тези ресурси ще дадат възможност на учителите да въведат осезаеми програмни концепции и теми, базирани на „STEM“, предназначени за млади ученици по  забавен, ангажиращ, педагогически и приобщаващ начин.

Осезаемото програмиране е език, подобен на текстови или визуални езици за програмиране, но вместо да се използват думи / картини на екрана на компютъра, се използват физически обекти, за да се представя различни програмни елементи, команди и структури за контрол на потока на данни.

  • Превръщане на програмирането в дейност, която е достъпна за ръцете и умовете на малките деца
  • Въвеждане на концепции за програмиране, насърчаване на когнитивното и пространственото развитие
  • Насърчаване на уменията на младите ученици, като екипна работа, отстраняване на проблеми и критично мислене
  • Насърчаване на груповата работа за обща цел, за укрепване на екипната работа и подобряване на комуникационните умения, независимо от пола, социалния произход и т.н.
 
  • Идентифициране на темите, базирани на „STEM“програмата, подходящи за използване на осезаеми концепции и инструменти за програмиране.
  • Създаване на инструментариум от ресурси и дейности с участието на целевите групи и крайните потребители.
  • Пакет за обучение на учители - ръководство, което позволява обучение на учители в началните училища и използването на конкретни концепции и инструменти за програмиране.
  • Създаване на ръководство, за училища ориентирани към програмиране, пълно със съвети и препоръки, които дават възможност на други училища да преминат през същите или подобни процеси.
  • Събитието в рамките на „LTTA“ (Learning Through the Arts), Учене чрез изкуствата - насочено към изграждане на капацитет и упълномощаване на учителите, на училищата партньори, да използват ресурсите на проекта (инструментариума от образователни ресурси) в своите класове.
 

Информация

: 2017-1-PT01-KA201-035975

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в сферата на училищното образование

Продължителност: 01.10.2017 - 30.09.2019

Партньори: Carriera & Alegre – Португалия;

Agrupamento de Escolas da Murtosa – Португалия

Valmieras Pārgaujas – Латвия

Colegio Santa Elena – Испания

Know and Can Association – България

Universidade de Aveiro – Португалия

INOVA+ - Португалия

Website: http://www.tangin.eu/

 

TangIn logo 4На 25ти Септември 2019 в Матузинюш, Португалия се проведе финалната среща по проекта Тангин. Освен символично завършената обиколка (първата среща също беше тук) според участващите резултата от обиколката е много добър.
Във всички партньорски страни вече са се провели събитията за демонстриране и популяризиране на резултатите от проекта. По време на тези събития участниците са попълнили въпросници, като резюме от тях бе представен на партньорите.

TangIn logo 4На 3 септември 2019 в Долна Митрополия, малко преди започването на учебната година се проведе първото за сезона популяризиращо мероприятие на проекта TangIn. 20 учители от 5 училища, основно от началния етап на образователната система присъстваха на събитието от две части – теоретична и демонстративно – практическа.

TangIn logo 4На 8 и 9ти май във Валмиера, Латвия се проведе 4-тата международна среща по проекта Тангин. Проектът е във ваза тестване на учебните планове в реална училищна среда, отстраняване на грешки, допълване с информация. До момента получаваната от страните партньори – Испания, Латвия, Португалия и България обратна информация е за интерес както от страна на учениците, така и от страна на учителите, които на базата на предложените учебни планове по различни предмети, ги комбинират за предизвикване на интерес от учениците по няколко предмета едновременно, с което улесняват приобщаването на ученици с проблеми, към предметите свързани с математика и науки.

TangIn logo 4Издание Април 2019

Пълна версия на бюлетин №4 можете да изтеглите от тук.

Приятно четене!

Българските учители ентусиазирано участват в пилотното тестване на инструментариума по проект TangIn, което ще се провежда до края на юни 2019. Прилагането на иновативните методи ще предостави възможност за подобряване на организацията на учебния процес в начално ниво на образование. Пилотното тестване на инструментариума TangIn стартира през март 2019 и се провежда под ръководството на Сдружение Знам и Мога.

TangIn logo 4От 7 до 13 Януари 2019 в Университета в Авейро, Португалия се проведе обучение на учители за работа с роботи в рамките на проект TangIn (Tangible Programming for Inclusion). Подробности за обучението можете да намерите в Бюлетина посветен на това обучение http://www.tangin.eu/2019/01/29/the-third-project-newsletter-is-out/

Издание Януари 2019

Пълна версия на бюлетин №3 можете да изтеглите от тук.

Приятно четене!

На 4 и 5ти декември в Вийярехо де Селванес, близо до Мадрид се проведе третата среща по проекта TANGIN при любезните домакини от училище Света Елена. Проекта навлиза във фазата на тестване на възможностите на робота и креативността на учителите да ги използват в контекста на учебната програма по различни предмети.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095