За проекта

 

Резултати

Име: Изучаване на науката и интердисциплинарното обучение чрез методите и подходите на криминалистиката.

Проектът има за цел разработването и прилагането на иновативни практики, инструменти и методологии в училищата, повишаване на качеството на предлаганото обучение в образованието, по-специално по отношение на привлекателността на научно-образователните дисциплини.

Насърчавайки научно свързаните предмети да бъдат по-привлекателни чрез вълнуващи дейности, като свързаните със сериала „От местопрестъплението“ (CSI)  и чрез ангажиране на учители и ученици от различни възрасти в проект организиран на международно ниво, „EU4SCI“ ще допринесе за намаляване на ранното отпадане от училище и интегрирането на ученици и учители в по-мотивираща училищна среда.

Проектът цели да направи ученето по-вълнуващо в европейските училища, като използва примери от криминалистиката, за да развива дейности в различни области.

Използвайки пресъздаването на сцени с престъпления като тези в известни телевизионни сериали като „CSI“, „Elementary“ и „NCIS“, създадава материали за учители и ученици, които да ангажират и да развият обучението в областта на химия, математика, физика и други предмети.

 
  • Създаване и разработване на инструментариум по криминалистика, които да се използват от учениците под ръководството на учителите. Учениците ще намерят различни материали / комплекти, които ще им дадат възможност за няколко експеримента, като прилагат методите на криминалистика, адаптирани към контекста на гимназията. Учителите ще могат да образоват и вдъхновяват учениците си чрез принципите на научното изследване, анализа и творческото мислене.
  • Седмицата на „От местопрестъплението“(CSI) - едноседмично съвместно обучение на персонала с редица инициативи, материали и дейности, които ще бъдат проведени в европейските гимназии, и които ще позволят тези дейности да бъдат възпроизведени в други училища в целия ЕС.
 

Информация

: 2014-1-PT01-K200-001012

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в сферата на училищното образование

Продължителност: 01.09.2014 - 31.08.2016

Партньори: Universidade de Aveiro – Португалия

Agrupamento de Escolas José Estevão – Португалия

INOVA+ - Португалия

Skipton Girls’ High School – Великобритания

Know and Can Association – България

INnCREASE – Полша

Website: http://euro4science1.eu/

 

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095